Obu was, Apostołowie Hymn brewiarzowy

Nazwa kategorii
Pieśni do świętych

1. Obu was, apostołowie, * wspólny hymn wysławia dzisiaj, * bo wezwanych jedną łaską * jedna chwała uwieńczyła.
2. Rozpalony żarem nieba, * biegniesz śladem swego Pana * i zwiastujesz Go, Szymonie, * pełen niestrudzonej mocy.
3. O Chrystusa wierny uczniu, * Jego krewny, duchem bracie, * Judo, głosisz Mistrza światu * i pouczasz wiernych listem.
4. Żaden z was nie zadrżał z lęku, * kiedy musiał krew swą przelać, * aby przez to stać się świadkiem * prawdy i ofiarą czystą.
5. Gwiazdy nieba wysokiego, * dajcie nam wśród wszelkich trudów * mężnie ustrzec skarbu wiary * i podążać ku wyżynom.
6. Ojcu z Synem i Duchowi * niechaj będzie wieczna chwała; * niech modlitwa apostołów * błogi pokój nam wyjedna. Amen.Zaloguj się, aby dodać komentarz!