O Bartłomieju, w niebiosach


Nazwa kategorii
Pieśni do świętych

1. O Bartłomieju, w niebiosach * jaśniejesz wśród apostołów; * wysłuchaj teraz tej pieśni * i przyjmij nasze modlitwy.
2. Na ciebie z wielką miłością * skierował Jezus swe oczy, * bo widział w tobie człowieka *o sercu szczerym i czystym.
3. Głoszony słowem proroków, * przez długie wieki wzywany, * objawił Mesjasz się tobie, * a tyś Go przyjął z radością.
4. Pomiędzy Panem a tobą * zawarte ścisłe przymierze: * po trudach drogi krzyżowej * otrzymasz w niebie nagrodę.
5. Chrystusa, władcy wszechświata, * apostoł oraz przyjaciel; * dla Mistrza żyjesz, a ludzi * przez Mistrza życie umacniasz.
6. Niech Bóg, którego wielbimy, * przez twoje wielkie zasługi * wprowadzi nas do ojczyzny * i wiecznym szczęściem obdarzy. Amen.

Zaloguj się, aby dodać komentarz!