Chwalmy mężnego pasterza


Nazwa kategorii
Pieśni do świętych

1. Chwalmy mężnego pasterza, * pełnego cnót i dobroci, * który oddalił od świata * niszczący wiatr niepokoju.
2. Nie bał się gromów monarchy, * nie lękał władczej kobiety, * zamknął podwoje kościoła * przed nieprawością cesarza.
3. Mistrz niezrównany tłumaczył * głębiny Bożych tajemnic, * miodem płynącą wymową * wykładał Pismo ludowi.
4. W duchu natchnionym przez wiarę * układał hymny cudowne; * sławiąc zasługi męczeństwa * oddawał cześć grobom świętych.
5. Odpędź, Ambroży, od stada * srogiego wilka otchłani; * twojej nauki jasnością * oświecaj nas i wspomagaj.
6. Przyczyń się swoją modlitwą, * by Pan otworzył nam niebo, * tam razem z tobą pragniemy * wychwalać Trójcę pieśniami. Amen.

Zaloguj się, aby dodać komentarz!