Jaśnieje w niebie blaskiem pełnym mocy


Nazwa kategorii
Pieśni do świętych

1. Jaśnieje w niebie blaskiem pełnym mocy * wspaniała gwiazda mistrzów i pasterzy; * płomieniem wiary nigdy nie przyćmionym * oświeca ziemię.
2. Niebiański Syjon niechaj cześć oddaje * Boskiemu Zbawcy, który Augustyna * cudami łaski wiódł po różnych drogach * do pełni światła.
3. Ten wielki pasterz dotąd czujnie strzeże * czystości wiary, przezwycięża błędy, * a swą nauką leczy obyczaje * skażone grzechem.
4. Owczarni Pańskiej stróżu niezrównany, * przykładzie mnichów, wzorze dla kapłanów, * niech twoje modły dla nas wyjednają * łaskawość Boga.
5. Niech będzie chwała Bogu w Trójcy Świętej, * którego wielkość jeszcze tu, na ziemi, * zgłębiałeś myślą, teraz już oglądasz * w światłości nieba. Amen.

Zaloguj się, aby dodać komentarz!