Tereso, Boga zwiastunko

Nazwa kategorii
Pieśni do świętych

1. Tereso, Boga zwiastunko, * rodzinny dom opuściłaś, * by nieść poganom Chrystusa * lub krew swą przelać dla Niego.
2. Lecz śmierć dla ciebie jest słodsza, * cierpienie bardziej pociąga; * umierasz grotem zraniona * miłości Boga twojego.
3. To dziś, jak czysta gołąbka, * twa dusza w niebo wzleciała, * by tam zamieszkać na zawsze * w przybytku Bożej świętości.
4. Już słyszysz głos Oblubieńca: * o siostro, przybądź z Karmelu * na ucztę godów Baranka, * by wieniec chwały otrzymać.
5. Tereso, uproś nam łaskę * przylgnięcia sercem do Pana, * a ty, ofiaro miłości, * przed żarem piekła nas obroń.
6. O Jezu, szczęście wybranych, * dziewicze chóry Cię wielbią; * śpiewając pieśni weselne * na wieki sławią Twą miłość. Amen.Zaloguj się, aby dodać komentarz!