Chwalmy z weselem świętość Hieronima

Nazwa kategorii
Pieśni do świętych

1. Chwalmy z weselem świętość Hieronima, * który jaśnieje jak gwiazda wspaniała, * wiedzą, mądrością i przykładem życia * pełnego męstwa i trudu.
2. Wiarę zawartą w Słowie objawionym * zgłębiał wytrwale, by innych jej uczyć; * wrogie napaści karcił gromką mową, * do lwa gniewnego podobny.
3. Z wielkim zapałem i ciągłym wysiłkiem * Pisma Świętego poznawał tajniki; * nim umocniony wszystkich sycił hojnie * ożywczej łaski pokarmem.
4. Wierny pragnieniu cichej samotności * osiadł, czuwając przy żłóbku Chrystusa; * tam kiełznał ciało srogim umartwieniem, * by Ojcu złożyć się w darze.
5. Boże najlepszy, daj nam za przyczyną * nauczyciela tak bardzo sławnego * kroczyć drogami, które Ty wskazałeś * i Ciebie wielbić na wieki. Amen.Zaloguj się, aby dodać komentarz!