Nad naszym krajem słońce promienne


Nazwa kategorii
Pieśni do świętych

1. Nad naszym krajem słońce promienne * głosi pochwałę świętego męża, * a krew męczeńska, którą on przelał, * umacnia wiarę polskiego ludu.
2. Nie była próżna jego ofiara, * którą zaświadczył o Bożej prawdzie, * gdyż nasza gleba rodzi bez przerwy * mężnych wyznawców i męczenników.
3. Jak wielki Wojciech Prusy pogańskie, * pięciu zaś Braci lechicką puszczę, * tak biskup Bruno śmiercią niewinną * niegdyś uświęcił podlaską ziemię.
4. Niech się raduje cała ojczyzna * Bogu składając za niego dzięki, * a dobry pasterz niechaj prowadzi * naród Polaków pokoju drogą.
5. Niech Boga Ojca z Synem i Duchem * myśl nasza wielbi przez dzień ten cały, * a święty Bruno niechaj ochrania * wiernych krzyżowi i Ewangelii. Amen.

Zaloguj się, aby dodać komentarz!