Roztropny mistrzu, mądry prawodawco


Nazwa kategorii
Pieśni do świętych

1. Roztropny mistrzu, mądry prawodawco, * który nad światem jaśniejesz zasługą, * napełnij znowu ziemię, Benedykcie, * światłem Chrystusa.
2. To dzięki tobie nowy ład zakwitnął * między ludami, co jedność znalazły, * skłoniłeś bowiem wszystkie do przyjęcia * prawa Bożego.
3. Wezwałeś ludzi wolnych i poddanych, * aby się stali uczniami Jezusa; * to ich złączyła w pracy i modlitwie * reguła święta.
4. Niech już narody za przewodem twoim * pilnie pracują w braterskiej przyjaźni; * niech znajdą radość, rozwijając w pełni * dary pokoju.
5. Niech będzie chwała Ojcu i Synowi * razem ze Świętym Płomieniem miłości, * gdyż Bóg w swej łasce hojnie cię obdarzył * blaskiem wielkości. Amen.

Zaloguj się, aby dodać komentarz!