Już dzień zabłysnął chwały Władysława

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Już dzień zabłysnął chwały Władysława: * niech lud się cieszy tak możnym patronem * i wielbi pieśnią, która z serca płynie, * Chrystusa, Króla wszechświata.
2. Szczęśliwy człowiek, który krzyż miłując, * pogardził złudą doczesnych rozkoszy * i z własnej woli cierpiał jak męczennik, * choć nikt mu ran nie zadawał.
3. Płomienny herold rad ewangelicznych * kształtował uczniów przykładem swej cnoty, * porywał dusze słowem gorejącym * i życiem pełnym świętości.
4. Na jego prośbę, Boże Stworzycielu, * uwolnij grzesznych od ciężaru winy, * by cię sławili hymnem dziękczynienia * przez wszystkie wieki bez końca. Amen.

1. Już dzień zabłysnął chwały Władysława, Niech lud się cieszy, tak możnym Patronem. I wielbi pieśnią, która z serca płynie, Chrystusa, Króla Wszechświata.

2. Szczęśliwy człowiek, który krzyż miłując, Pogardził złudą doczesnych rozkoszy. I z własnej woli cierpiał jak męczennik, Choć nikt mu ran nie zadawał.

3. Płomienny herold rad ewangelicznych, Kształtował uczniów przykładem swej cnoty. Porywał dusze słowem gorejącym, I życiem pełnym świętości.

4. Na Jego prośbę, Boże Stworzycielu, Uwolnij grzesznych od ciężaru winy. By Cię sławili hymnem dziękczynienia, Przez wszystkie wieki bez końca.