Nad naszym krajem słońce promienne

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Nad naszym krajem słońce promienne * głosi pochwałę świętego męża, * a krew męczeńska, którą on przelał, * umacnia wiarę polskiego ludu.
2. Nie była próżna jego ofiara, * którą zaświadczył o Bożej prawdzie, * gdyż nasza gleba rodzi bez przerwy * mężnych wyznawców i męczenników.
3. Jak wielki Wojciech Prusy pogańskie, * pięciu zaś Braci lechicką puszczę, * tak biskup Bruno śmiercią niewinną * niegdyś uświęcił podlaską ziemię.
4. Niech się raduje cała ojczyzna * Bogu składając za niego dzięki, * a dobry pasterz niechaj prowadzi * naród Polaków pokoju drogą.
5. Niech Boga Ojca z Synem i Duchem * myśl nasza wielbi przez dzień ten cały, * a święty Bruno niechaj ochrania * wiernych krzyżowi i Ewangelii. Amen.

1. Nad naszym krajem słońce promienne głosi pochwałę Brunona męża, A krew męczeńska, którą On przelał, umacnia wiarę polskiego ludu.

2. Nie była próżna Jego ofiara, którą zaświadczył o Bożej prawdzie, gdyż nasza gleba rodzi bez przerwy mężnych wyznawców i męczenników.

3. Jak wielki Wojciech Prusy pogańskie, pięciu zaś Braci lechicką puszczę, tak biskup Bruno śmiercią niewinną niegdyś uświęcił podlaską ziemię.

4. Niech się raduje cała Ojczyzna Bogu składając za niego dzięki. A dobry pasterz niechaj prowadzi naród Polaków drogą pokoju.

5. Niech Boga Ojca z Synem i Duchem myśl nasza wielbi przez dzień ten cały. A święty Bruno niechaj ochrania wiernych krzyżowi i Ewangelii.