Witam Cię, witam, Jezu

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Witam Cię, witam, Jezu me kochanie, który się dzisiaj rodzisz w nędznym stanie, dla zbawienia niewdzięcznego człowieka i sługi Swego.

2.  Witam Cię, Jezu, o Boże wcielony,  z Panny przeczystej cudownie zrodzony,  który mieszkasz z Aniołami  a tu między bydlętami.

3.  Witam Cię, witam, o Stwórco wszechmocny; Tyś Pan Zastępów, Tyś jest hetman mocny; Mając zwalczyć czarta złego, przybrałeś postać słabego.

4.  Witam Cię, witam, Panie szczodrobliwy,  który bogacisz ten świat złota chciwy,  a sam leżysz tak ubogi,  na sianeczku, Jezu drogi.