Witaj, Jezu nasz kochany

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Witaj Jezu nasz kochany, Zbawicielu pożądany; Witaj jedyna pociecho, Tobie pieni naszych echo, dziś poświęcamy, dziś poświęcamy.

2.  Wszechmogący, wielki Boże, któż Twą dobroć  pojąć może; Którą stworzeniu wyłuszczasz,  gdy dla nas niebo opuszczasz, na świat zstępujesz,  na świat zstępujesz.

3.  Będąc Panem, będąc Bogiem, ziemskim nie gardzisz barłogiem; Na bogactwa się nie godzisz, w podłej stajence się rodzisz, Jezu kochany, Jezu kochany.

4.  Królem będąc nad wiekami tu otoczon  bydlętami; Złożon na sianku zostajesz,  śmierci dla nas się poddajesz, Boże prawdziwy,  Boże prawdziwy.

5.  Radością się cieszmy stałą, albowiem nas to spotkało przywitać Go przed panami, radość Jego jest być z nami tu ubogimi, tu ubogimi.

6.  Z łona Ojca nam zesłany, Zbawiciel nasz,  Pan nad pany; Porzuca dziedzictwo Swoje,  dzieli prace, trudy, znoje z tobą stworzeniem  z tobą stworzeniem.