VII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej "Pater Noster" 2023

Napisane w dniu 2023-02-20 13:00:06 przez jcuryllo.

Miejsce: Strzepcz , Parafia pw. Św Marii Magdaleny
Data rozpoczęcia: 2023-06-03
  RE G U L A M I N

VII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej

„Pater Noster” - Strzepcz 2023
 
Strzepcz  3-4 czerwca 2023 r.
 

I. ORGANIZATORZY :

 • Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Strzepczu.
 • Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej
 • Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku,
 • Gdański Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
 • Starostwo Powiatowe w Wejherowie,
 • Szkoła Podstawowa w Strzepczu
 • Urząd Gminy w Lini,
 
Patronat honorowy - Biskup Pelpliński dr Ryszard Kasyna
 

II. CELE FESTIWALU:

 1. Prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów wokalnych.
 2. Upowszechnianie wśród społeczeństwa wartościowych artystycznie utworów muzyki religijnej, w tym ukazujących treść modlitwy Pater Noster.
 3. Popularyzowanie polskiej i obcej twórczości chóralnej różnych epok.
 4. Konfrontacja osiągnięć, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych.
 5. Wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy między zespołami.
 

III. FORMA FESTIWALU

     1. Festiwal organizowany jest w formie konkursu chóralnego.
 

IV.  MIEJSCE I TERMIN FESTIWALU:

 1. V Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej „Pater Noster” odbędzie się 3-4 czerwca 2023 r. w kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Strzepczu ul. ks. Rotty 9.
 
 

 V.  WARUNKI  UCZESTNICTWA:

 
 1. Festiwal ma charakter konkursu.
 2. Uczestnikami Festiwalu mogą być amatorskie chóry i zespoły wokalne.
 3. Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie w formie elektronicznej: wypełnionej karty zgłoszenia, zdjęcia chóru (wykorzystane będzie w folderze festiwalowym)  oraz dwóch dowolnych utworów z aktualnego programu chóru (np. mp3) na adres : biuro@paternosterfestiwal.pl  do dnia 31 marca 2023 r.
 4. Chóry i zespoły wokalne zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego złożonego z dowolnie wybranych, co najmniej trzech utworów wyłącznie o tematyce sakralnej.
 5. W programie konkursu dopuszcza się również wykonanie jednego utworu z towarzyszeniem fortepianu.
 6.  Maksymalny czas wykonywanego programu nie powinien przekroczyć 15 minut  łącznie z wejściem i zejściem chóru; po jego przekroczeniu występ chóru nie będzie oceniany przez Jury.
 7. Organizatorzy Festiwalu zachęcają do uwzględnienia w repertuarze utworu opartego o tekst modlitwy „Pater Noster”. Jego wykonanie zostanie uhonorowane przez jury dodatkową nagrodą.
 8. Repertuar konkursowy przyjęty przez Radę Artystyczną nie może być zmieniony.
 9. O zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu zadecyduje Rada Artystyczna, a jej decyzja zostanie przekazana zainteresowanym chórom do 15 kwietnia 2023 r.
 10. Chóry i zespoły wokalne zakwalifikowane do udziału w festiwalu   przesyłają w formie elektronicznej  komplet partytur wykonywanych utworów.
 11. O kolejności przesłuchań konkursowych zadecyduje Komisja Artystyczna Festiwalu.
 
 1.  
1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie amatorskie chóry i zespoły wokalne (dziecięce,  żeńskie, męskie, mieszane) w jednej z trzech kategorii: 
   - chóry kościelne
   - chóry świeckie
   - chóry akademickie
 
 
 
 1.  
 1. Program konkursowy oceniać będzie jury złożone z profesjonalnych muzyków powołane przez Organizatorów.
 2. Obrady Jury są tajne.
 3. Jury konkursu oceniać będzie: intonację, emisję głosu, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe i ogólny wyraz artystyczny.
 4. Decyzje Jury są ostateczne. Jury ma prawo do innego podziału nagród niż regulaminowy, w zależności od poziomu artystycznego programu konkursowego.
 5. Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem konkursu.
 6. Dyrygenci chórów mogą poprosić o konsultację związaną  z wykonaniem programu po ogłoszeniu wyników.
 
 1.  
 1. Grand Prix – dla  najlepszego zespołu biorącego udział w konkursie, w postaci nagrody specjalnej oraz nagrody pieniężnej
 1.   Dla zwycięzców poszczególnych kategorii:
 2.  
 3.  
 4.  
 5. Wyróżnienia:
 1. za najlepiej wykonany utwór o tematyce „Pater Noster“ – Puchar Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku
 2. dla najlepszego dyrygenta konkursu wyjazd z Biurem Podróży „Kaszub Travel“ do Ziemi Świętej (Izrael)
 3. za najciekawszą prezentację utworu z towarzyszeniem fortepianu – puchar PZCHiO w Gdańsku
 1.  Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy uczestnictwa w  Festiwalu.
 2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród
 
 1.  
 1.  Inauguracja festiwalu nastąpi w dniu 3 czerwca 2023 r roku o godz. 9.00 w kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Strzepczu ul .ks. Rotty 9.
 2.  Część konkursowa festiwalu zakończy się uroczystą  Mszą św. w intencji uczestników Festiwalu o godz. 18.00, w czasie której chóry wspólnie wykonają „Gaude Mater Polonia”, a wytypowane chóry  wykonają po jednym utworze z repertuaru  religijnego przygotowanego na Festiwal.
 3. Po Mszy św.  zostaną ogłoszone wyniki, wręczone nagrody i dyplomy uczestnictwa oraz koncert laureatów.
 4. 4 czerwca zostaną zorganizowane koncerty dla chętnych chórów zakwalifikowanych do konkursu. Koncerty odbedą się w sasiednich parafiach. Chęć udziału w drugim dniu festiwalu trzeba potwierdzić w karcie zgłoszenia.
 5. Chóry zakwalifikowane do udziału w konkursie wpłacają akredytację do dnia 5 maja 2023r. Wysokość akredytacji jest zależna od ilości osób w chórze. Opłata wynosi 25 zł od osoby dorosłej oraz 15 złotych od osoby niepełnoletniej. Kwota ta przeznaczona jest na cele organizacyjne i nie podlega zwrotowi. 
BNP Paribas 62 1750 0009 0000 0000 3021 1472
 1. Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Zakwalifikowane chóry otrzymają wykaz bazy noclegowej w Strzepczu, Wejherowie i okolicy.
 2. Wszystkim zaproszonym do udziału w Festiwalu zespołom Komitet Organizacyjny zapewnia obiad i wodę mineralną.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie przez uczestników utworów muzycznych lub materiałów nutowych z naruszeniem ustawy o ochronie praw autorskich.       
 4. Zgłoszenie chóru do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji artystycznego wykonania chóru dowolną techniką zapisu i jego rozpowszechniania.
 5. Ewentualna rezygnacja z udziału w Festiwalu, zmiany w liczbie uczestników lub programach koncertowych winny być zgłoszone pisemnie lub telefonicznie Komitetowi Organizacyjnemu najpóźniej do dnia 10 maja 2023 roku. Po tym terminie, w przypadku rezygnacji chóru z udziału w konkursie akredytacja nie zostaje zwrócona.
 6. W przypadku wprowadzenia ograniczeń pandemicznych organizator ma prawo do odwołania Festiwalu w każdym momencie.
 
 
 
Zgłoszenia oraz wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:
 
biuro@paternosterfestiwal.pl
 
tel: 508 738 161
501 042 531
 
  
 
 
 

Źródło: VII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej "Pater Noster" 2023

Wcześniejsze Nowości

XV PODKARPACKI PRZEGLĄD CHÓRÓW ~PIEŚNI PASYJNE~

Szanowni Państwo!   Centrum Kulturalne w Przemyślu wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Radymnie, Parafią Rzymskokatolicką w Radymnie oraz Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie organizuje po raz piętnasty PODKARPACKI PRZEGLĄD CHÓRÓW w…

IX KONKURS PIEŚNI CHÓRALNEJ IM. CZESŁAWA PRUDLA W LYSKACH

Wójt Gminy Lyski serdecznie zaprasza do udziału w IX Konkursie Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach. Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i na stale wpisał się w kulturalny program Gminy Lyski, stając się ważnym…

Ogólnopolski Konkurs Muzyki Sakralnej "Dona nobis pacem"

Szczegóły już niebawem