IX Konkurs Kolęd i Pastorałek Zabrzeg 2022

Napisane w dniu 2021-11-22 23:25:01 przez jcuryllo.

Miejsce: Zabrzeg , Parafia św. Józefa
Data rozpoczęcia: 2022-01-03
Artysta: Chór Św. Józefa

Przebieg konkursu

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 2. Konkurs skierowany jest do amatorów: solistów i zespołów wokalnych oraz wokalno-instrumentalnych – bez ograniczeń wiekowych, zwanych dalej „Uczestnikami”. Organizator dopuszcza udział uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.
 3. Uczestnicy mogą zgłosić swój udział w kategoriach wykonawczych:
 • Przełamywanie barier – kategoria dla osób z niepełnosprawnościami
 • Kategoria solistyczna JUNIOR (do 10 r. ż.)
 • Kategoria solistyczna MŁODZIEŻ (11-16 r.ż.)
  ● Kategoria solistyczna DOROŚLI (17+)
  ● Kategoria solistyczna 50+
 • Kategoria kameralna – grupy wokalne lub wokalno-instrumentalne liczące od 2 do 4 osób (w tym co najmniej 2 wokalistów)
 • Kategoria zespołowa – grupy wokalne lub wokalno-instrumentalne, liczące co najmniej 5 uczestników (w tym co najmniej 2 wokalistów)
 1. Organizator może zdecydować o innym podziale grup wykonawczych.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do wykonania następującego repertuaru:

I etap (online): 2 utwory (kolędy lub pastorałki), z których przynajmniej jeden musi być tradycyjną polską kolędą. Dopuszcza się wykonanie kolędy autorskiej.

II etap: 2 utwory, z których przynajmniej jeden jest wybrany z puli kolęd wyznaczonej przez Organizatora w załączniku nr 1. Dopuszcza się powtórzenie jednego utworu z etapu I.

Uczestnicy podają  zaplanowany repertuar na oba etapy w formularzu zgłoszeniowym (3-4 utwory).

 1. Uczestnicy mogą wykonać swój repertuar z akompaniamentem (akompaniatorzy, nośnik USB, płyta CD) lub a cappella.
 2. W drugim etapie Organizator zapewnia możliwość skorzystania z instrumentu elektronicznego w celu akompaniamentu (pianino elektryczne Yamaha). Organizator nie zapewnia akompaniatora.
 3. Nie dopuszcza się wykorzystania akompaniamentu z nagraną partią wokalną lub chórkami.
 4. W Konkursie nie może brać udziału zdobywca nagrody GRAND PRIX poprzedniej edycji Konkursu.
 5. Do pierwszego etapu Organizator dopuszcza wszystkich Uczestników spełniających wymagania formalne (wypełniony formularz zgłoszenia oraz terminowe dostarczenie nagrania wideo wraz ze spełnionymi wymogami zawartymi w p. 14).
 6. Po przesłaniu i zarejestrowaniu zgłoszenia oraz przesłaniu pliku wideo Uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru i wymiany przesłanego nagrania na inne.
 7. W związku z niestabilną sytuacją epidemiczną w naszym kraju, Organizator zastrzega sobie prawo wyłonienia laureatów konkursu na podstawie przesłuchań I etapu (online) bez przeprowadzania II etapu konkursu.
 8. Pliki wideo do oceny w I etapie mogą być nagrywane przy użyciu zarówno amatorskich jak i profesjonalnych urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku.
 9. Każde nagranie wykonania biorącego udział w konkursie musi zawierać następujące elementy:
SZCZEGÓŁY REGULAMINU NA www.konkurskoled.chorjozefa.pl

Źródło: IX Konkurs Kolęd i Pastorałek Zabrzeg 2022

Wcześniejsze Nowości

XV Międzynarodowy Festival Universitas Cantat

Zapaszamy chóry do udziału, a Publiczność na nasze koncerty!

Festival: 18 - 21 MAJA 2022
Application/Aplikuj do 15 GRUDNIA 2021
Questions/Pisz, gdy masz pytania: festiwal@amu.edu.pl

Festiwal jest dedykowany Chórom,…

13. Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr w Krakowie13. Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr w Krakowie (Polska)
28.09. - 02.10.2022

KRAKÓW – jedno z dwunastu najbardziej liczących się miast na świecie
Była stolica Polski jest jednym z ostatnich przez masową…

XIV Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej - Kielno 2022

Szanowni Państwo,
mamy wielką przyjemność zaprosić chóry i zespoły chóralne z całego kraju na festiwal do pięknej kaszubskiej miejscowości Kielno.
GCKSiR w Szemudzie  organizuje festiwal z potrzeby kultywowania dawnych i współczesnych pieśni…