MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL I KONKURS WOKALNY IM. MONIKI SWAROWSKIEJ -WALAWSKIEJ

Napisane w dniu 2021-02-07 13:50:11 przez jcuryllo.

Miejsce: Krzeszowice
Data rozpoczęcia: 2021-07-09
Artysta: Śpiewanie bez granic - Sang over Grenser
Konkurs jest wyjątkową inicjatywą powstałą na gruncie Śpiewania bez Granic. Jest on otwarty dla wszystkich kochających śpiewać w trzech grupach wiekowych, gdzie trzecia, jest grupą otwartą. Nadanie Konkursowi imienia tak znakomitej artystki jak Monika Swarowska - Walawska nie było przypadkiem. Jej otwartość zarówno na scenie jak i otwartość pedagogiczna miały niesamowity wpływ na rozwój kultury śpiewu m.in. w Krakowie, z którym to śpiewaczka związała swoją artystyczną karierę. Ponadto, w naszym zespole od lat śpiewają artystki, będące pierwszymi absolwentkami klasy śpiewu Pani Swarowskiej-Walawskiej - Miranda Exner i Joanna Petryka - Wawrowska.

Warsztaty wokalne Śpiewanie bez Granic odbywają się od 2017 roku w podkrakowskich Krzeszowicach. W warsztatach odnajdą się zarówno amatorzy kochający śpiewać dla których przygotowana jest szeroka oferta zajęć zespołowych z imisji głosu czy pracy nad utworem. Ponadto, warsztaty są znakomitym miejscem dla osób na bardziej zaawansowanym poziomie umiejętności wokalnych, którzy podczas warsztatów będą mogli zasięgnąć lekcji mistrzowskich u artystów operowych z różnych krajów ( lista solistów i pedagogów  : http://www.monikavocalfestival.pl/solo.html ).

Konkurs składa się z następujących etapów:

 

a) I etap – nagrania video przesyłane wg wytycznych pkt. III - poprzez 2 odrębne linki
do zamieszczonych nagrań w serwisie Youtube. Nagrania nie mogą być starsze niż z 31.03.2020; oba nagrania łącznie nie mogą przekroczyć czasu trwania 10 minut.
- utwór dowolny w języku narodowym uczestnika
- dowolna aria / operowa lub oratoryjna/


b) II etap – czas trwania repertuaru : do 15 minut – utwór kompozytora polskiego inny niż w I etapie ( w przypadku uczestników z Polski, inny niż w pierwszym etapie)
– aria operowa epoki Klasycyzmu
– aria operowa z repertuaru światowego (zgodna z listą repertuarową – Załącznik nr 3 - Lista repertuarowa )
– utwór dowolny ( jeśli pozawala na to limit czasu)

c) III etap – czas trwania repertuaru : do 20 minut
– aria operowa kompozytora słowiańskiego/ dla uczniów szkół średnich pieśń kompozytora słowiańskiego
–  aria operowa dowolna ( inna niż w poprzednich etapach)
– utwór dowolny ( jeśli pozawala na to limit czasu)


 

KATEGORIE:
KAT. 1. 17- 25 r.ż. - grupa dla uczniów szkół średnich klas śpiewu nie będących jednocześnie studentami uczelni muzycznych na wydziale wokalnym

KAT. 2. 19-32 r.ż – grupa dla studentów kierunków wokalnych oraz osób bez wykształcenia wokalnego w podanym przedziale wiekowym, a także absolwentów średnich szkół muzycznych w klasie śpiewu, nie będących studentami

KAT. 3. (grupa otwarta bez górnej granicy wieku) grupa dla absolwentów studiów wokalnych od 24 r.ż. wzwyż oraz od 33 r.ż. wzwyż, dla osób bez wyższego wykształcenia wokalnego

* w konkursie nie wymagane jest wykształcenie wokalne, amatorzy mogą brać udział w odpowiednio : kategorii drugiej lub trzeciej  Nie bez powodu na patrona Festiwalu obraliśmy Monikę Swarowską- Walawską. Artystkę pochodzącą z Tarnowa, która swoje życie prywatne i zawodowe związała z Krakowem. Osobę niezwykłą, której wkład w rozwój sztuki operowej i jej kunszt jest nieoceniony. Primadonna Opery Krakowskiej oraz Profesor Akademii Muzycznej w Krakowie. Śpiewała w Polsce ale i bardzo często swoim głosem ubarwiała wydarzenia muzyczne poza granicami kraju. Współpracowała ze “Stagione Teatro Italiana” oraz Polską Operą Telewizyjną pod dyrekcją Marka Tracza, a także występowała gościnne w Teatrze Wielkim w Poznaniu i Łodzi oraz w Operze Wrocławskiej. Występowała m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Francji, Belgii, Luksemburgu, Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Danii oraz w Ameryce Północnej. Laureatka wielu krajowych i międzynarodowych prestiżowych konkursów. Dokonywała nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku. Dlatego wybraliśmy ją, wielki autorytet wokalny który przez pokolenia pokazywał piękno śpiewu i kultury operowej poprzez działania pedagogiczne a przede wszystkim te, na deskach operowych całego świata...

Źródło: MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL I KONKURS WOKALNY IM. MONIKI SWAROWSKIEJ -WALAWSKIEJ

Wcześniejsze Nowości

VI Międzynarodowy Przegląd Chórów Akademickich "Święty Krzyż 2021"

Przegląd Chórów Akademickich „Święty Krzyż” organizowany jest przez Politechnikę Świętokrzyską i Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi od 2014 roku. Celem Przeglądu jest wzbogacenie życia kulturalnego regionu…

Festiwal i Konkurs Chórów i Zespołów Wokalnych " Choir in Motion"

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralno-Pasyjnej w Szczecinie

FUNDACJA MORZE KULTURY
Iwona Wiśniewska-Salamon
fundacja@morzekultury.pl

Szanowni Państwo, w związku z przeprowadzonymi zmianami w organizacji Festiwalu w roku 2020, wynikającymi z wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia…