I Kongres Chóralistyki Polskiej

Napisane w dniu 2019-02-08 11:25:02 przez jcuryllo.

Miejsce: Legnica , Akademia Rycerska
Data rozpoczęcia: 2019-05-30
W 2019 r. odbędzie się 50. jubileuszowa edycja Festiwalu Chóralnego Legnica Cantat. Z tej okazji pragniemy zaprosić Państwa do udziału w I. Kongresie Chóralistyki Polskiej. Na program złoży się pięć sesji panelowych:

1. Chóry Akademickie
2. Chóry Akademii Muzycznych i Chóry Zawodowe 
3. Chóry Amatorskie 
4. Chóry Dziecięce 
5. Kompozytorzy 

Spotkanie poświęcone będzie definiowaniu potrzeb i oczekiwań chórów zawodowych, akademickich, amatorskich i dziecięcych, wynikającym ze specyfiki działalności danej grupy. Naszym dążeniem jest próba wstępnego choćby skatalogowania problemów poszczególnych środowisk, wyznaczenie wspólnego mianownika tych problemów. Debata ma być też próbą spojrzenia w przyszłość i znalezienia rozwiązań, które ułatwią rozwój polskiemu chórowi. Naszą ambicją jest rozpoczęcie rozmowy na tematy ważne dla środowiska i sprawienie, by ta dyskusja miała ciąg dalszy. Dlatego też proponujemy tak szerokie spektrum tematyczne poszczególnych paneli. Do udziału zapraszamy chórmistrzów, dyrygentów, kompozytorów, muzykologów, chórzystów oraz wszystkich zainteresowanych diagnozowaniem polskiej chóralistyki.

W kongresie można wziąć udział zarówno jako wolny słuchacz, jak i wysyłając swój aktywny głos do dyskusji. W przypadku aktywnego uczestnictwa zapraszamy do wysyłania obszernych abstraktów lub pełnych tekstów do poszczególnych paneli. Zagadnienia poruszane w poszczególnych tekstach będą omawiane w ramach odpowiednich paneli. Konferencja zwieńczona będzie wydawnictwem książkowym. Artykuły poddane będą procedurze recenzowania. Wybrane teksty zostaną opublikowane i otrzymają za osiągnięcia naukowe i artystyczne odpowiednią ilość punktów, uwzględnianych w ewaluacji jakości działalności naukowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obszerne abstrakty do poszczególnych paneli prosimy wysyłać do 31 marca 2019. Przyjmujemy abstrakty o objętości 0,2 arkusza autorskiego (tj. ca 4-4,5 stron obliczeniowych à 1800 znaków ze spacjami).

Artykuły do publikacji o objętości 0,5-0,75 arkusza autorskiego (tj. ca 11,5-17 stron obliczeniowych à 1800 znaków ze spacjami) prosimy nadsyłać do 30 czerwca 2019. Do opublikowania mogą być przyjęte także teksty mniejszej objętości - min. 0,2 arkusza autorskiego (tj. ca 4-4,5 stron obliczeniowych à 1800 znaków ze spacjami). Teksty te jednak nie mogą być jednakowe z wysłanym abstraktem. Nie będą też one recenzowane i brane pod uwagę w punktowaniu za osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz uwzględniane w ewaluacji jakości działalności naukowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Abstrakty i artykuły prosimy wysyłać na adres kongres2019@lck.art.pl.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Organizator oferuje pomoc w rezerwacji noclegów i wyżywienia na preferencyjnych warunkach. Kontakt i informacje tel.501 504 120.

Rejestracja uczestników: 
https://legnica-cantat.evenea.pl/

Źródło: I Kongres Chóralistyki Polskiej

Wcześniejsze Nowości

Cantate Deo

Kontakt: Maria Tronina: 017 8535257
Anna Marek-Kamińska : 600159077

KARTA ZGŁOSZENIA
do XXIII Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Religijnej
„Cantate Deo” w Rzeszowie, 14-15.06.2019 r.
 
 
1. Nazwa Chóru…

XIV Międzynarodowa Rybnicka Jesień Chóralna

Festiwal adresowany jest do chorów amatorskich, w następujących kategoriach:   1. Chóry dziecięce ( do 14 r.ż. ) 2. Chóry młodzieżowe ( od 15 do 21 r.ż. ) 3. Chóry akademickie 4. Chóry jednorodne 5. Chóry kameralne mieszane ( do 24 os. ) 6. Chóry…

SING'N'JOY BOHOL

Philippine International Choir Competition
Singing, celebrating and enjoying life – the new international choir festival & competition in Bohol, Philippines combines all pleasures of the “Sing’n’Joy” event series in a magnificent destination in…