Napisane w dniu 2019-02-06 21:25:02 przez jcuryllo.

Miejsce: Rzeszów , Polski Związek Chórów i Orkiestr w Rzeszowie
Data rozpoczęcia: 2019-06-14
Kontakt: Maria Tronina: 017 8535257
Anna Marek-Kamińska : 600159077

KARTA ZGŁOSZENIA
do XXIII Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Religijnej
„Cantate Deo” w Rzeszowie, 14-15.06.2019 r.
 
 
1. Nazwa Chóru ....................................................................................................
 
2. Adres Zespołu ...................................................................................................
 
3. Rodzaj Chóru:  dziecięcy do 16 lat,   młodzieżowy do 20 lat
     mieszany, żeński, męski,
     akademicki, kameralny
     seniorski powyżej 55 lat
 
4. Liczba wykonawców: ................w tym: kobiet...........mężczyzn..............
 
5. Imię i nazwisko dyrygenta, tel.: ................................................................
 
6. Imię i nazwisko prezesa, tel.: ....................................................................
 
7. Czy życzą sobie Państwo rezerwację posiłków? Proszę podać jakie, ilość i termin ...........................................................................................
.................................................................................................................
 
8. Czy życzą sobie Państwo rezerwację noclegów? Proszę podać ilość
i termin ....................................................................................................
 
9. Potwierdzam członkostwo w PZChiO w Oddziale ...................................
....................................................................................................................
 
Miejscowość i data                                                          Prezes Oddziału
..............................                                                       ...............................
REPERTUAR KONKURSOWY
1. Utwór sakralny Stanisława Moniuszki lub utwór współczesnego polskiego kompozytora:         .....................................................................................................................  .....................................................................................................................
2. ...................................................................................................................
 ......................................................................................................................
3. ...................................................................................................................
 ......................................................................................................................
4. ...................................................................................................................
 ......................................................................................................................
5. ...................................................................................................................
 ......................................................................................................................
6. ...................................................................................................................
 ......................................................................................................................
7. ...................................................................................................................
.......................................................................................................................
 
 
Prosimy o dołączenie krótkiej informacji o chórze i zdjęcia w formie elektronicznej.
 
Podpis dyrygenta
          ...........

Źródło: Cantate Deo

Wcześniejsze Nowości

XIV Międzynarodowa Rybnicka Jesień Chóralna

Festiwal adresowany jest do chorów amatorskich, w następujących kategoriach:   1. Chóry dziecięce ( do 14 r.ż. ) 2. Chóry młodzieżowe ( od 15 do 21 r.ż. ) 3. Chóry akademickie 4. Chóry jednorodne 5. Chóry kameralne mieszane ( do 24 os. ) 6. Chóry…

SING'N'JOY BOHOL

Philippine International Choir Competition
Singing, celebrating and enjoying life – the new international choir festival & competition in Bohol, Philippines combines all pleasures of the “Sing’n’Joy” event series in a magnificent destination in…

2ND SING'N'PRAY KOBE

“Those who sing, pray twice!” Related to this famous sentence by St. Augustine the international choir festival & competition in Kobe, Japan takes place under the banner of “Sing’n’Pray”. The core of “Sing’n’Pray Kobe 2020” is once again, just as it…