III Międzynarodowy Konkurs Chóralny Muzyki Sakralnej Carmen Fidei w Łomży

Napisane w dniu 2017-01-20 17:26:39 przez pawk100.

Miejsce: Łomża , kościół pw Krzyża Świętego
Data rozpoczęcia: 2016-09-30
III Międzynarodowy Konkurs Chóralny
Muzyki SakralnejCarmen Fidei
                Łomża 30.09 - 2.10.2016r.
 

 

REGULAMIN

 
Organizatorzy:
Parafia pw. Krzyża Świętego w Łomży
ks. proboszcz kanonik Andrzej Godlewski
organista parafialny Michał Rajewski
Chór Parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży Spes Unica
 
Współorganizator: Urząd Miasta Łomża
 
PATRONAT HONOROWY:
JE ks. dr Janusz Stepnowski Biskup Diecezji Łomżyńskiej
JE ks. dr Tadeusz Bronakowski Łomżyński Biskup Pomocniczy
Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski
 
Założenia i cele konkursu:

 • popularyzacja religijnej pieśni chóralnej;
 • promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej o przeznaczeniu liturgicznym;
 • podnoszenie poziomu wykonawczego zespołów chóralnych;
 • wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między zespołami;
 • promocja miasta Łomży.

 
Termin i miejsce:
30.09 - 2.10.2016r. 
 
Parafia Rzymsko-Katolicka 
pw. Krzyża Świętego w Łomży
Adres: ul. Zawadzka 55
18-403 Łomża
 
Warunki zgłoszenia:
W festiwalu mogą wziąć udział chóry i zespoły wokalne. Warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniach konkursowych jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do której należy dołączyć:

 • 5 kopii partytur utworów zgłoszonych do konkursu;
 • informacje o zespole (nagrody i wyróżnienia), życiorys artystyczny dyrygenta;
 • fotografię zespołu;
 • nagranie CD/DVD z 3 utworami.

 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 czerwca 2016r. Zgłoszenia oraz partytury prosimy przesyłać na adres (z dopiskiem: konkurs)
Parafia Krzyża Świętego
Łomża ul.Zawadzka 55
18-403 Łomża
lub w wersji elektronicznej na adres: okrpch.carmenfidei@gmail.com 
 
Kategorie:

 • zespoły wokalne (do 12 osób)
 • chóry jednorodne
 • chóry parafialne
 • chóry mieszane

 
Warunki uczestnictwa:

 • o zakwalifikowaniu do konkursu decydować będzie komisja artystyczna na podstawie przesłanego nagrania (co najmniej 3 utworów z ostatnich 2 lat), oceny dotychczasowych osiągnięć artystycznych oraz zgłoszonego repertuaru konkursowego;
 • o decyzji komisji artystycznej chóry zostaną poinformowane do 10 lipca 2016r.;
 • zakwalifikowane zespoły zobowiązane są do wpłaty akredytacji na konto organizatorów w wysokości 350 zł (opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z festiwalu).

 
Repertuar i przebieg konkursu:

 • repertuar powinien obejmować utwory co najmniej 3-głosowe a cappella z różnych epok, dopuszcza się wykonanie monodii religijnej, np. chorału gregoriańskiego (maksymalnie jeden utwór);
 • chór zobowiązany jest do wykonania utworów wyłącznie o tematyce religijnej, czas występu nie może przekroczyć 20 minut;
 • przesłuchania konkursowe odbywać się będą w dniach:  piątek 30 września 2016r. w godzinach

19.00 - 21.00,  sobota 1 października 2016r. w godzinach 9.00 - 15.00;

 • kolejność występów konkursowych określa organizator w uzgodnieniu z dyrygentami zgłoszonych chórów (na karcie zgłoszenia można zaznaczyć wybór: piątek lub sobota);
 • konkurs zakończy uroczysta Msza Święta, po której nastąpi ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

oraz koncert laureatów.
 
Jury konkursu:

 • jury składać się będzie z doświadczonych chórmistrzów;
 • skład jury będzie podany do wiadomości przed rozpoczęciem konkursu;
 • jury oceniać będzie: intonację, emisję głosu, dykcję, dynamikę, agogikę, interpretację, dobór repertuaru i jego stopień trudności, ogólny wyraz artystyczny.

 
Nagrody i wyróżnienia:

 • Grand Prix dla najwyżej ocenionego zespołu – 2.500 zł;
 • Złoty Dyplom od 90 - 100 punktów;
 • Srebrny Dyplom od 75 - 89,9 punktów;
 • Brązowy Dyplom od 60 - 74,9 punktów;
 • nagroda księdza kanonika Andrzeja Godlewskiego, proboszcza parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży, za najlepsze wykonanie utworu o tematyce pasyjnej (nawiązanie do parafii pw. Krzyża Świętego);
 • nagroda dla najlepszego chóru z zagranicy;
 • nagroda za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego;
 • nagroda za najlepsze wykonanie chorału gregoriańskiego;
 • nagroda specjalna dla najlepszego dyrygenta III Międzynarodowego Konkursu Chóralnego Muzyki Sakralnej Carmen Fidei;
 • jury ma prawo przyznać inne nagrody specjalne i wyróżnienia;
 • organizator w porozumieniu z jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród;
 • postanowienia jury są ostateczne.

 
 
Organizatorzy zapewniają:

 • dyplom uczestnictwa i pamiątkową statuetkę dla każdego chóru uczestniczącego w konkursie;
 • salę do rozśpiewania dla każdego zespołu;
 • opiekunów - pilotów dla każdego chóru;
 • miejsca parkingowe;
 • poczęstunek: kawę, herbatę i ciastko;
 • rezerwację noclegów (dodatkowo płatnych) odnotowanych w karcie zgłoszenia.

 
Postanowienia końcowe:

 • koszty przejazdu uczestnicy pokrywają z własnych środków;
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki uczestników oraz przedmioty do nich należące, tak podczas podróży, jak i w czasie trwania konkursu;
 • za nagrania audio i audiowizualne podczas konkursu oraz za dalsze ich odtwarzanie i rozpowszechnianie chóry, zespoły i dyrygenci nie otrzymują honorarium;
 • organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia warunków konkursu;
 • nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

 
 
Dyrektor Artystyczny: Michał Rajewski
tel. 663-802-034
Adres:18-400 Łomża ul. Sybiraków 5/57
 
Dyrektor Organizacyjny: Katarzyna Szmitko
tel. 606-629-606
Adres: 18-400 Łomża ul. Niemcewicza 1/12
 
Biuro Konkursu: Krystyna Borkowska
 
Nr konta do wpłat:
PKO BP S.A. O/ŁOMŻA: 67 1020 1332 0000 1702 0027 4126
 
Parafia Rzymsko-Katolicka 
pw. Krzyża Świętego w Łomży
Adres: ul. Zawadzka 55
18-403 Łomża
 Źródło: III Międzynarodowy Konkurs Chóralny Muzyki Sakralnej Carmen Fidei w Łomży

Wcześniejsze Nowości

XII Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. H.M.Góreckiego

Serdecznie zapraszamy na "XII Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. H.M.Góreckiego"

prawykonanie "Nowenny do Matki Boskiej Toszeckiej"

Zbliża się prawykonanie kolejnego dzieła toszeckiej kompozytorki Aleksandry Garbal. Ze względu na liturgiczny charakter utworu, konieczne było tym razem uzyskanie pozytywnej opinii liturgiczno – teologicznej gliwickiej Kurii Diecezjalnej.
Dziś już…

Wiosenne muzykowanie. Koncert polskich twórców chóralnych.

"Wiosenne muzykowanie" to koncert w wykonaniu Chóru Kameralnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod dyrekcją Iwony Wiśniewskiej Salamon.

W repertuarze wydarzenia usłyszymy utwory polskich twórców muzyki…