V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ "SACRA ECCLESIAE CANTIO - Tarnów 2016"

Napisane w dniu 2017-01-20 17:26:16 przez pawk100.

W sobotę 24 WRZEŚNIA 2016 odbędzie się "V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ "SACRA ECCLESIAE CANTIO - Tarnów 2016""

Miejsce: Tarnów
Data rozpoczęcia: 2016-09-24
Artysta: Chór Wydziału Zarządzania "NON SERIO"

V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL  MUZYKI CHÓRALNEJ
SACRA ECCLESIAE CANTIO
Tarnów 2016
  
BAZYLIKA KATEDRALNA W TARNOWIE
*   *   *
KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
 *   *   *   
SOBOTA 24 WRZEŚNIA 2016
  
Organizatorzy:
                Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
                Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa
                Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna (?)
                Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
                Bazylika Katedralna w Tarnowie
                Parafia św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie
                Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie
Patronat honorowy:
                Biskup Tarnowski Andrzej Jeż ?
                Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela?
                Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz ?
Mecenat:
                Biskup Tarnowski Andrzej Jeż ?
                Województwo Małopolskie ?
                Gmina Miasta Tarnów ?
                Starostwo Powiatowe w Tarnowie ?
Komitet Organizacyjny Festiwalu:            

 • dyrektor Festiwalu: ks. dr Grzegorz Piekarz
 • zastępca dyrektora: mgr Mariusz Łabędź ?
 • członkowie Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Jury:

 • prof. Lidia Matynian-Hałoń – Akademii Muzycznej w Krakowie (?)
 • ks. prof. dr hab. Andrzej Zając – Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej UPJP II w Krakowie
 • prof. dr Jerzy Kurcz – Akademia Muzyczna w Krakowie (?)

Patronat medialny:

 • Radio Diecezjalne RDN Małopolska?, Tarnowski Oddział „Gościa Niedz.”?,
 • Radio Kraków Małopolska?, TVP Kraków?,
 • Dziennik Polski?, TEMI? Gazeta Krakowska (?)

 
REGULAMIN FESTIWALU
                               Czas i miejsce Festiwalu

 • V Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej Sacra Ecclesiae Cantio – Tarnów 2016 odbędzie się w Tarnowie w sobotę 24 września 2016 roku. W przypadku większej liczby zgłoszeń  organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozpoczęcia przesłuchań w piątek 23 września w godzinach popołudniowych.
 • Przesłuchania – kościół Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie.
 • Uroczysta Msza św. na zakończenie Festiwalu oraz Koncert Galowy - Bazylika Katedralna w Tarnowie.

                                Cel Festiwalu
propagowanie i upowszechnianie sakralnej muzyki chóralnej

 • konsolidacja środowiska chóralnego
 • wzajemne dzielenie się własnymi doświadczeniami muzycznymi
 • podnoszenie kultury muzycznej
 • promocja miasta i regionu Tarnowa na arenie ogólnopolskie                              
 • Reguły uczestnictwa

  1. W festiwalu mogą uczestniczyć chóry amatorskie wykonujące religijną muzykę chóralną.

  2. Chór może wystąpić tylko w jednej z trzech kategorii:
          - chóry kameralne (od 12 - 20 osób)
  - chóry jednorodne (powyżej 20 osób)
          - chóry mieszane (powyżej 20 osób)
  3. Każdy chór zobowiązany jest wykonać w układzie wielogłosowym (3 głosy lub więcej) a cappella przynajmniej trzy dowolne utwory religijne z własnego repertuaru zróżnicowane stylistycznie i jeden utwór obowiązkowy o tematyce maryjnej.
  4. Łączny czas prezentacji wykonywanych utworów wraz z utworem obowiązkowym nie może przekroczyć 15 minut. Utwory, które zostały już wykonane przez dany chór na poprzednich edycjach Festiwalu nie mogą być powtórzone.
  5. Jury oceniać będzie: intonację, artykulację, ekspresję muzyczną, dobór repertuaru, oraz prezencję chóru podczas występu.
  6. Każdy chór uczestniczący w Festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa. Chóry, które zdobędą pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia.
  7. Werdykt jury jest ostateczny.    
                                 Organizacja Festiwalu
  1. Chóry zobowiązane są do wypełnienia karty zgłoszeniowej i dostarczenia jej wraz z załącznikami (patrz karta zgłoszeniowa) osobiście, listownie lub drogą e:mail’ową do Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w terminie do 24 czerwca 2016 roku (godziny urzędowania Wydziału: od poniedziałku do czwartku od 8.30-12.00).
  2. Szczegółowy program przesłuchań wraz z informacją o godzinie swojego występu każdy chór otrzyma listownie do 17 września 2016 r.
  3. Biuro Festiwalu mieścić się będzie w siedzibie Diecezjalnego Studium Organistowskiego przy ul. Dwernickiego 1 w Tarnowie.
  4. Chóry zobowiązane są zgłosić się do Biura Festiwalu, najpóźniej półtorej godziny przed rozpoczęciem swojego występu. Każdy chór otrzyma przewodnika (opiekuna), który będzie mu towarzyszyć do końca Festiwalu i udzielać wszelkich potrzebnych informacji.
  5. Autokary i samochody osobowe można parkować wzdłuż ulic: Cegielnianej i Dwernickiego obok byłego placu targowego „Kapłonówka” (patrz mapka poniżej).
  6. Organizatorzy Festiwalu zapewniają obiad dla wszystkich chórzystów i ich opiekunów. Koszty związane z przyjazdem na Festiwal chóry pokrywają we własnym zakresie.

  7. Program Festiwalu:

    9.00 - 13.15 - przesłuchania (kościół Matki Bożej Fatimskiej)13.15 - 14.00 - przerwa obiadowa
  14.00 - 15.30 - przesłuchania (kościół Matki Bożej Fatimskiej)
  16.00 - 17.00 - spotkanie Jurorów z dyrygentami (sala chóru PCT przy Katedrze)
  17.00 - 18.00 - wspólna próba połączonych chórów przed Mszą św. (Katedra)
  18.00 - 19.00 - Msza Święta w Katedrze pod przewodnictwem Ks. Biskupa
              19.00 - 21.00 - ogłoszenie wyników i koncert laureatów
  8. Msza św. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie stanowić będzie główną część Festiwalu, dlatego wszystkie chóry zobowiązane są do uczestnictwa w niej poprzez wspólne wykonanie śpiewów liturgicznych. Kapłani – dyrygenci lub opiekunowie są zaproszeni do koncelebry Mszy św. (prosimy zabrać albę, i cingulum).
  9. Program śpiewów podczas Mszy św.:
       Wejście:         Misericordias Domini (H.J. Botor)
       Części stałe:   Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek)
                              Wierzę (W. Lewkowicz)
       Śpiew przed Ewangelią: Alleluja (M. Godard)
       Przygot. darów: Stwórca chleba (S. Barszcz)
       Komunia:        Ave verum  - antyfona chorałowa
                               Utwór organowy  
       Uwielbienie:   O Boże dzięki Ci składamy (M. Michalec/K. Pasionek)
       Po rozesłaniu: Laudate Dominum (C. Gounod/K. Pasionek)   
  10. Partytury śpiewów, które będą wykonane podczas Mszy św. zostaną wysłane pocztą do chórów po ich zgłoszeniu. Regulamin Festiwalu i Kartę zgłoszeniową należy pobrać z w Wydziału lub ze strony internetowej www.muzyka.diecezja.tarnow.pl , link: Festiwal chórów.
  11. Wpisowe na Festiwal wynosi 10 PLN od osoby (w tym jest: obiad, foldery i materiały nutowe dla każdego chórzysty; wpłata do 24 czerwca 2016 r. na konto Wydziału Muzyki Kościelnej z dopiskiem „Festiwal chórów” - patrz niżej).
  12. Istnieje możliwość przyjazdu chóru do Tarnowa dzień wcześniej tj. w piątek na własny koszt z możliwością wykonania w tym dniu koncertu w jednym z kościołów Tarnowa (po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem Festiwalu). W sprawie zarezerwowania noclegu: kontakt – Dom Studenta PWSZ w Tarnowie, ul. Słowackiego 7, tel. do recepcji: 014 63 16 901.
   
  *   *   *
   
  Adres do korespondencji:
  Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie,
  ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel.: 14 63-17-348, kom.: 606 332 134 (od poniedziałku - czwartku: 8.30-12.00).
  e-mail: muzyka@diecezja.tarnow.pl, www.muzyka.diecezja.tarnow.pl
  Bank PeKaO S.A.I. O. w Tarnowie 84 1240 1910 1111 0010 1325 2053 (z dopiskiem: „Festiwal chórów”)
   
 •  


Źródło: V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ "SACRA ECCLESIAE CANTIO - Tarnów 2016"

Wcześniejsze Nowości

V Koncert Urodzinowy pt. "No turning back - Bez odwrotu"

7. lutego 2016 o godzinie 16:00 w Miejskim Domu Kultury w Katowicach odbędzie się "V Koncert Urodzinowy Katowickiego Chóru Gospel Sound pt. "No turning back - Bez odwrotu" Bilety w cenie 20 zł można nabyć w Miejskim Domu Kultury przy ul. Markiefki 44a w…

MUZYCZNE ROZMAITOŚCI - Interpretacje muzyki chóralnej

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zaprasza 24.01.2016 roku o godz 17.00 na Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej - "MUZYCZNE ROZMAITOŚCI - Interpretacje muzyki chóralnej". Bezpłatne bilety wstępu dostępne od 18 stycznia 2016

Kolędujemy!

24.01.2016r. o godz. 16.00 w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku odbędzie się koncert kolęd