XI Międzynarodowy Festiwal - Rybnicka jesień chóralna

Napisane w dniu 2017-01-20 17:25:31 przez Tymoteusz.

W dniach od 6 do 7 listopada 2015 roku odbędzie się XI Międzynarodowy Festiwal - Rybnicka jesień chóralna


Święto muzyki chóralnej w Rybniku. Festiwal to doskonała promocja muzyki chóralnej, propagowanie najlepszych wzorców amatorskiego śpiewactwa chóralnego oraz prezentacja aktualnych trendów wykonawczych muzyki chóralnej. Festiwal adresowany jest do chórów amatorskich w trzech kategoriach: chóry jednorodne, chóry mieszane i kameralne chóry mieszane (do 24 osób).

O dopuszczeniu do Festiwalu decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów na podstawie nadesłanego nagrania zespołu (CD, DVD lub MP3) oraz zgłoszonego programu konkursowego. Laureaci Grand Prix oraz pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wykonawczych poprzedniej edycji festiwalu, nie mogą brać udziału w edycji bieżącej.
Chóry zakwalifikowane do festiwalu zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego (do 15 minut czystego śpiewu, maksymalnie 5 utworów). Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie: poziom wykonawczy, stopień trudności programu, dobór repertuaru (zróżnicowanie gatunkowo i stylistycznie), interpretację, stylowość wykonania, walory brzmieniowe oraz ogólny wyraz artystyczny.

Dla najlepszych przewidziano następujące nagrody: Grand Prix - dla najlepszego chóru festiwalu, Złoty, Srebrny i Brązowy Dyplom, Nagroda im. prof. Czesława Freunda dla Najlepszego Dyrygenta Festiwalu, Nagroda za najlepsze wykonanie utworu Henryka Mikołaja Góreckiego, Nagroda za najlepsze wykonanie utworu muzyki współczesnej. Laureat Grand Prix otrzyma nagrodę pieniężną oraz złoconą statuetkę festiwalu. Laureaci pierwszych miejsc - o najwyższej punktacji bezwzględnej w poszczególnych kategoriach oraz najlepszy dyrygent festiwalu otrzymają nagrody pieniężne.
 
Kartę Zgłoszenia Chóru wraz z załącznikami należy nadesłać do dnia 30 czerwca 2015 r. na adres pocztowy Biura Organizacyjnego Festiwalu RJCH lub pocztą elektroniczną.
Do dnia 31 sierpnia 2015 r. chóry zostaną poinformowane o dopuszczeniu do festiwalu, terminach i miejscach występów. Organizatorzy proszą, aby zakwalifikowane chóry do dnia 30 września 2015 r. przesłały 4 komplety nut zgłoszonego repertuaru oraz potwierdzenia opłat związanych z uczestnictwem w festiwalu.
 
Adres do korespondencji festiwalowej:
BIURO ORGANIZACYJNE FESTIWALU RJCH
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
44-206 Rybnik ul. 1 Maja 91 B
e-mail: biuro@dkchwalowice.pl; 
tel/fax: 32 4216222, 32 4331852, Beata Tomas, Michał Wojaczek.
Strona festiwalowa: www.rjch.dkchwalowice.pl
 
Szczegółowe informacje dotyczące nagród, kosztów uczestnictwa, organizacji festiwalu zawarte są w regulaminie RJCH dostępnym na stronach: www.rjch.dkchwalowice.pl i www.dkchwalowice.pl  z których to też można pobrać Kartę zgłoszenia chóru. FB strona RJCH: https://pl-pl.facebook.com/RybnickaJesienChoralna
 
Organizatorami XI Międzynarodowego Festiwalu RYBNICKA JESIEŃ CHÓRALNA
im. Henryka Mikołaja Góreckiego są: Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach www.dkchwalowice.pl i Śląskie Centrum Muzyczne w Rybniku www.centrummuzyczne.republika.pl.

 

Wcześniejsze Nowości

Mistrzowski kurs interpretacji muzyki organowej we Wrocławiu - 18 października

W dniu 18 października 2015 roku FUNDACJA PAX ET BONUM zaprasza do Wrocławia. W tym czasie odbywać się będzie mistrzowski kurs interpretacji muzyki organowej prowadzony przez światowej sławy organistę, kompozytora, improwizatora i pedagoga, mistrza…

Festiwal Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych w Krakowie

W dniach od 4 do 6 grudnia 2015 roku odbędzie się VI Krakowski Festiwal Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych

Festiwal "Jesień Organowa" - powiat Bieruńsko-Lędziński

W dniach od 6 września do 25 października 2015 roku odbędzie się XVI Festiwal "Jesień Organowa" - powiat Bieruńsko-Lędziński