Kościół św. Anny Łapczyca (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Kościół św. Anny w Łapczycy został zbudowany w 1933 r. Początkowo mogły być tam ustawione organy pochodzące ze stojącej niegdyś na tym miejscu kaplicy, 7-głosowe z 1853 r. Po wojnie (data nieznana) sprowadzono tam organy pochodzące z pewnością z Ziem Odzyskanych, określane w niektórych źródłach jako „salonowe”. Czas ich powstania można orientacyjnie określić na
połowę XIX w. Według inskrypcji w szafie organowej, w 1960 r. remontował je Wacław Biernacki z Krakowa, zaś w 1979 r. podobne działania przeprowadzali Ferdynand i Stanisław Smoleniowie z Krakowa. Ostatniego remontu dokonał Sławomir Piotrowski w 2004 r., który dwa lata później zamontował w manuale II nowy głos − Kwintę 1⅓’. Nie jest to jednak jedyna modyfikacja, jaką przechodził instrument po montażu w Łapczycy. Przede wszystkim przekształcono neoklasycystyczny prospekt, dodając do niego wolnostojące rzędy piszczałek. Zmieniono także dyspozycję: piszczałki prospektowe, które grają obecnie jako Oktawa 4’, mają inskrypcje „Salicional”. Organy mają wiatrownice klapowo-zasuwowe. Stół gry wbudowany jest centralnie w cokół szafy organowej.

Liczba głosów
10
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Burdon 8'1. Portunal 8'1. Subbas 16'
2. Super oktawa 2'2. Amabilis 4'2. Pryncypałbas 8'
3. Oktawa 4'3. Kwinta 1 1/3'3. Chorałbas 4'
4. Gamba 8'
Pomoce
Stałe połączenie manuałów
Tremolo
Stół gry

Stół gry
Opracował(a): Paweł Pasternak
Źródło: P. Pasternak, Translokacje śląskich organów po 1945 r. na teren diecezji tarnowskiej, "Folia organologica" 2020, nr 3 (tam też szczegółowa bibliografia).


Ostatnia modyfikacja: 2020-06-18 10:32:11

Kościół Narodzenia NMP (Łapczyca) - 9 głosów

Zaloguj się, aby dodać komentarz!