Kościół św. Anny Łapczyca (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Kościół św. Anny w Łapczycy został zbudowany w 1933 r. Początkowo mogły być tam ustawione organy pochodzące ze stojącej niegdyś na tym miejscu kaplicy, 7-głosowe z 1853 r. Po wojnie (data nieznana) sprowadzono tam organy pochodzące z pewnością z Ziem Odzyskanych, określane w niektórych źródłach jako „salonowe”. Czas ich powstania można orientacyjnie określić na
połowę XIX w. Według inskrypcji w szafie organowej, w 1960 r. remontował je Wacław Biernacki z Krakowa, zaś w 1979 r. podobne działania przeprowadzali Ferdynand i Stanisław Smoleniowie z Krakowa. Ostatniego remontu dokonał Sławomir Piotrowski w 2004 r., który dwa lata później zamontował w manuale II nowy głos − Kwintę 1⅓’. Nie jest to jednak jedyna modyfikacja, jaką przechodził instrument po montażu w Łapczycy. Przede wszystkim przekształcono neoklasycystyczny prospekt, dodając do niego wolnostojące rzędy piszczałek. Zmieniono także dyspozycję: piszczałki prospektowe, które grają obecnie jako Oktawa 4’, mają inskrypcje „Salicional”. Organy mają wiatrownice klapowo-zasuwowe. Stół gry wbudowany jest centralnie w cokół szafy organowej.


Liczba głosów
10
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Burdon 8'1. Portunal 8'1. Subbas 16'
2. Super oktawa 2'2. Amabilis 4'2. Pryncypałbas 8'
3. Oktawa 4'3. Kwinta 1 1/3'3. Chorałbas 4'
4. Gamba 8'
Pomoce
Stałe połączenie manuałów
Tremolo
Stół gry

Stół gry


Źródło
P. Pasternak, Translokacje śląskich organów po 1945 r. na teren diecezji tarnowskiej, "Folia organologica" 2020, nr 3 (tam też szczegółowa bibliografia).
Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2020-06-18 11:32:11

Kościół Narodzenia NMP (Łapczyca) - 9 głosów