Kościół Imienia Maryi Olszyny k. Wojnicza (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy zostały zbudowane w XVIII lub na początku XIX wieku. Ok. 1875 r. zostały przeniesione do nowego kościoła. Wówczas przekształcono prospekt, podwyższając centralną wieżę. Prawdopodobnie w 1888 r. jakieś prace przeprowadzał Jan Śliwiński ze Lwowa, o czym świadczy inskrypcja na jednej z piszczałek. Kolejny remont przeprowadził w 1907 r. Władysław Piwoński z Tarnowa. O pracach informuje ogłoszenie zamieszczone w czasopiśmie "Związek Organistowski":

Niniejszem poświadczam, że p. Władysław Piwoński, organmistrz z Tarnowa, przerobił zupełnie wewnętrzną konstrukcyę tutejszego organu, dodał 2 nowe głosy [być może pedałowe], dawne odnowił i uzupełnił, organ cały doskonale i harmonijnie nastroił, tak, że obecnie gra na tym organie jest nadzwyczaj przyjemną dla ucha. Robotę całą wykończył z pedantyczną dokładnością. Wobec tego jak najgoręcej polecam p. Piwońskiego Przew. ks. Współbraciom.
Olszyny, dnia 4. grudnia 1907. Ks. Marcin Florek, proboszcz.

W 1942 r. organy naprawiał Jan Bizon z Gnojnicy, o czym świadczy inskrypcja wewnątrz szafy:

Naprawiał te organy
Jan Bizon orgn.
z Gnojnicy
p. Ropczyce
w dniu 29 VII r. 1942

W 1951 r. instrument był w dobrym stanie, nie dawno poprawiany (być może wspomniano tu jeszcze prace Bizona). Kolejne remonty przeprowadzono w latach 1958 i 1972, przy czym co najmniej jeden z nich wykonał Wojciech Grzanka z Tuchowa. Ok. 2000 r. zlikwidowano urządzenie do kalikowania.

W ostatnich latach instrument był w bardzo złym stanie technicznym, którego przyczyną była przede wszystkim aktywność drewnojadów. Dmuchawa elektryczna umieszczona była w pomieszczeniu obok chóru i pobierała powietrze o innej temperaturze niż wewnątrz kościoła, co wpływało ujemnie na strój organów. Konieczny był remont, który przeprowadzono w latach 2015-2016. Odnowieniem szafy organowej zajęła się pracownia konserwatorska Agnieszki i Pawła Dziurawców z Tarnowa, a warstwy instrumentarskiej Mieczysław Ziemiański ze Szczyrzyca. Zainstalowano nową dmuchawę elektryczną na chórze muzycznym w pobliżu miecha. Głos Flageolet 4' przesunięto do pozycji Kwinty 2 2/3'.

Wiatrownice klapowo-zasuwowe. Miech magazynowy zlokalizowany na chórze. Stół gry wbudowany z lewej strony szafy.

Skala manuału: C-f3; skala pedału: C-c.

Liczba głosów
11
Liczba klawiatur
I+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
ManuałPedał
1. Principal 8'1. Subbas 16'
2. Gamba 8'2. Cello 8'
3. Flauta amabile 8'
4. Salicional 8'
5. Octava 4'
6. Flageolet 4' *
7. Piccolo 2'
8. Portunal 8'
9. Flauta major 8'
Przypisy
*) od 2016 r. Kwinta 2 2/3'
Stół gry

Stół gry
Opracował(a): Paweł Pasternak
Źródło: "Związek Organistowski" nr 10/1910, s. 16.
Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, akta wizytacji kanonicznych.


Ostatnia modyfikacja: 2017-04-02 20:15:38


Zaloguj się, aby dodać komentarz!