Kościół Narodzenia NMP Bielsko-Biała (śląskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Pierwsze wzmianki o parafii w Lipniku (obecnie dzielnica Bielska-Białej) pochodzą z ok. 1330 roku. Obecny kościół parafialny, budowany w latach 1880-1885 w stylu noegotyckim, został poświęcony w 1885 roku. Powstał na miejscu poprzedniego kościoła, który spłonął w 1879 roku.

Pierwotnie w kościele znajdował się instrument firmy braci Rieger, zbudowany w 1905 roku jako opus 1232. W 1976 został sprzedany nowo powstałej wówczas parafii w Mesznej, gdzie stoi do dnia dzisiejszego (http://musicamsacram.pl/instrumenty/opis/1364-Meszna-Kosciol-Niepokalanego-Serca-NMP).

W latach 1976-1977 zbudowano nowe organy, a ich wykonawcą jest firma Włodzimierza Truszczyńskiego z Warszawy. Instrument, za aprobatą ks. kan. Jana Rychlika, ówczesnego proboszcza, zaprojektował Władysław Kanik, miejscowy organista, piastujący to stanowisko w latach 1946-1977. Niestety, nie dane mu było nigdy zagrać na ukończonym instrumencie, zmarł bowiem kilka dni przed odbiorem instrumentu, 2 czerwca 1977 roku.

7 czerwca 1977 roku, pod przewodnictwem prof. Jana Jargonia z Krakowa, odbył się komisyjny odbiór instrumentu, którego wykonanie uznano za bardzo dobre. W dniu odpustu parafialnego, 10 września, uroczyście poświęcono nowy instrument. Dokonał tego ks. infułat Eugeniusz Florkowski, profesor i wieloletni rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Od stycznia do kwietnia 2013 roku, przy okazji remontu chóru w kościele oraz koniecznego demontażu organów, został przeprowadzony remont, którego wykonawcą był organista z pobliskiego osiedla Złote Łany (również w Bielsku-Białej), Stanisław Gonciarczyk wraz z córką. Prace obejmowały strojenie, czyszczenie, usunięcie drobnych usterek, malowanie szafy, modyfikację elektroniki oraz dodanie połączeń oktawowych Super M I, Super M II, Super M II - M I, Super M III - M I.

Instrument posiada ogółem 2156 grających piszczałek i 12 niemych. Zasilany jest dmuchawą elektryczną napędzającą trzy miechy pływakowe: jeden dla manuału I i pedału, drugi dla manuału II i trzeci dla manuału III. Wiatrownice stożkowe, traktura elektro-pneumatyczna.

Charakterystyka poszczególnych głosów:

Manuał I (Hauptwerk) – w środkowej części instrumentu:

Bourdon 16' – drewniany, kryty;
Pryncypał 8' – metalowy, otwarty (C-h w prospekcie);
Flet 8' – C-H drewniany kryty, c-a2 drewniany otwarty, b2-a3 metalowy otwarty;
Oktawa 4' – metalowa, otwarta (C-H w prospekcie);
Flet prosty 4' – C-f drewniany kryty, fis-f2 metalowy kryty, fis2-a3 metalowy otwarty;
Quartan 2x [2 2/3' + 2'] – metalowy, otwarty, nierepetujący;
Róg nocny 2' – metalowy, koniczny, o szerokiej menzurze;
Mixtura 5x – metalowa, otwarta, repetująca:
C: 1 1/3', 1', 2/3', 1/2', 1/3'
c: 2', 1 1/3', 1', 2/3', 1/2'
c1: 2 2/3', 2', 1 1/3', 1', 2/3'
c2: 4', 2 2/3', 2', 1 1/3', 1'
Trompet 8' – stopy i roztrąby metalowe.

Manuał II – w prawej części instrumentu (patrząc od ołtarza):

Flet kryty 8' – C-a2 drewniany kryty, b2-f3 metalowy kryty, fis3-a3 metalowy otwarty;
Salicet 8' – metalowy, otwarty (C-B w prospekcie);
Pryncypał 4' – metalowy, otwarty;
Bachflet 4' – C-h1 drewniany kryty, c2-f2 metalowy kryty, fis2-a3 metalowy otwarty;
Sesquialtera 2x [2 2/3' + 1 3/5'] – metalowa, otwarta, nierepetująca;
Flet leśny 2' – metalowy, koniczny;
Mixtura Acuta 4x – metalowa, otwarta, repetująca:
C: 2/3', 1/2', 1/3', 1/4'
Gis: 1', 2/3', 1/2', 1/3'
e: 1 1/3', 1', 2/3', 1/2'
c1: 2', 1 1/3', 1', 2/3'
gis1: 2 2/3', 2', 1 1/3', 1'
e2: 4', 2 2/3', 2', 1 1/3'
Obój 8' – metalowy, C-f3 językowy, fis3-a3 labialny.

Manuał III – w środkowej części instrumentu, położony wyżej i prostopadle w stosunku do pozostałych sekcji brzmieniowych ("Kronwerk"):

Gedackt 8' – C-H drewniany kryty, c-f3 metalowy kryty, fis3-a3 metalowy koniczny;
Flet rurkowy 4' – C-H drewniany kryty, c-f2 metalowy półkryty rurkowy, fis2-a3 metalowy koniczny;
Pryncypał 2' – metalowy, otwarty;
Gemskwinta 1 1/3' - metalowa,  koniczna;
Cymbel 3x – metalowy, otwarty, repetujący:
C: 1/2', 1/3', 1/4'
c: 2/3', 1/2', 1/3'
c1: 1', 2/3', 1/2'
c2: 1 1/3', 1', 2/3'
c3: 2', 1 1/3', 1'
Vox humana 8' – metalowy, C-e3 językowy, f3-a3 labialny.

Pedał – w lewej części instrumentu:

Pryncypał 16' – drewniany, otwarty;
Subbas 16' – drewniany, kryty;
Oktawa 8' – metalowa, otwarta (C-h w prospekcie);
Flet basowy 8' – drewniany, kryty;
Oktawa 4' – metalowa, otwarta (C-H w prospekcie);
Mixtura 4x [2 2/3' + 2' + 1 1/3' + 1'] – metalowa, otwarta, nierepetująca;
Puzon 16' – drewniany.

Skala manuałów: C-a3; skala pedału: C-f1.

Budowniczy
Włodzimierz Truszczyński
Rok zakończenia budowy
1977
Stan instrumentu
Dobry
Liczba głosów
30
Liczba klawiatur
3+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIManuał IIIPedał
1. Bourdon 16'1. Flet kryty 8'1. Gedackt 8'1. Pryncypał 16'
2. Pryncypał 8'2. Salicet 8'2. Flet rurkowy 4'2. Subbas 16'
3. Flet 8'3. Pryncypał 4'3. Pryncypał 2'3. Oktawa 8'
4. Oktawa 4'4. Bachflet 4'4. Gemskwinta 1 1/3'4. Flet basowy 8'
5. Flet prosty 4'5. Sesquialtera 2x5. Cymbel 3x5. Oktawa 4'
6. Quartan 2x6. Flet leśny 2'6. Vox humana 8'6. Mixtura 4x
7. Róg nocny 2'7. Mixtura Acuta 4x7. Puzon 16'
8. Mixtura 5x8. Obój 8'
9. Trompet 8'
Pomoce
Połączenia: M II - M I, M III - M I, Super M I, Super M II - M I, Super M III - M I, M III - M II, Super M II, M I - P, M II - P, M III - P

Stałe kombinacje: pleno, tutti
2 wolne kombinacje
Crescendo (0-10)
Automat pedału
Włącznik głosów językowych
Tremolo manuału II
Tremolo manuału III
Stół gry

Stół gry

Fragment wnętrza szafy organowej. Po prawej Obój 8' z manuału II, u dołu fragment sekcji manuału I, na górze fragment sekcji manuału III

Fragment wnętrza szafy organowej. Po prawej Obój 8' z manuału II, u dołu fragment sekcji manuału I, na górze fragment sekcji manuału III

Fragment sekcji manuału II

Fragment sekcji manuału II


Źródło
Oględziny własne, kroniki parafialne
Autor
Daniel Strządała


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:15:56

Instytut Teologiczny św. Jana Kantego – aula (Bielsko-Biała) - 11 głosów
Kościół św. Maksymiliana (Aleksandrowice) (Bielsko-Biała) - 51  (46 ) głosów
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa (Bielsko-Biała) - 28 głosów

Zaloguj się, aby dodać komentarz!