Kościół Znalezienia Krzyża Świętego Łazany (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Kościół parafialny został wzniesiony w latach 1586-1590. Obecnie znajdują się w nim organy zbudowane w 1867 r. przez Antoniego Sapalskiego z Krakowa kosztem 700 zł reńskich. W 1954 r. Bartłomiej Ziemiański ze Szczyrzyca przeprowadził remont instrumentu, wstawiając nowe elementy (miech i wiatrownicę). Zapewne z tego czasu pochodzą detale stołu gry o stylistyce charakterystycznej dla dzieł szczyrzyckiego organmistrza Tomasza Falla, którego uczniem był Ziemiański. Jeszcze w 1985 r. szafa organowa mieściła się w centralnej części chóru muzycznego. W późniejszym czasie przesunięto ją na bok empory.

Instrument 8-głosowy, o trakturze mechanicznej, z wbudowanym stołem gry o 1 manuale (C-c3) i pedale (C-c1).

Prospekt organowy architektoniczny, eklektyczny, jednosekcyjny, trójpolowy.


Budowniczy
Antoni Sapalski
Rok zakończenia budowy
1867
Liczba głosów
8
Liczba klawiatur
I+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
ManuałPedał
1. Pryncypał 8'1. Subbas 16'
2. Burdon 8'2. Gamba 8'
3. Flet 4'
4. Oktawa 4'
5. Oktawa 2'
6. Kwinta 1 1/3'
Pomoce
Tremolo
Organy przed przeniesieniem na boczną część chóru muzycznego (fotografia z 1985 r.)

Organy przed przeniesieniem na boczną część chóru muzycznego (fotografia z 1985 r.)

Stół gry

Stół gry


Źródło
Archiwum Diecezjalne w Tarnowie: akta wizytacji dziekańskiej dekanatu wielickiego.
Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie: karta ewidencyjna zabytkowych organów w Łazanach, opr. E. Kubala, 1985.
Pamiętnik organmistrza Bartłomieja Ziemiańskiego ze Szczyrzyca [w:] E. Kubala, "Organmistrz Tomasz Fall (1860-1922). Życie i twórczość", Kraków 1984 (maszynopis pracy magisterskiej).
Autor
Piotr Matoga


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:12:24