Kościół św. Michała Archanioła Mszana Dolna (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy tutejszego kościoła są dziełem firmy Rieger (opus 1659). Pierwotnie posiadały one 15 głosów i trakturę pneumatyczną, a stół gry znajdował się przed szafą organową (organista siedział przodem do prezbiterium). Dźwignie do kalikowania oraz wiatromierz były umieszczone po prawej stronie szafy organowej. Dyspozycja była następująca:

Manuał I Manuał II Pedał
Principal 8' Geigen Principal 8'    Subbass 16'
Burdon 8' (16')    Aeoline 8' Cello 8'
Gamba 8' Rohrflöte 8' Octavbass 8'
Salicional 8' Flöte 4'  
Gedeckt 8'    
Octave 4'    
Dolce 4'    
Mixtur 4 fach    

Manual - Copel, Super - Octawkopel, Forte, Mezzoforte, Piano, Crescendo, Tremolo Manuał II

W roku 1979 organy przebudował Włodzimierz Truszczyński z Warszawy. Zmieniono trakturę na elektropneumatyczną, dodano nowe głosy, a  nowy stół gry ulokowano po lewej stronie chóru. Stary stół gry trafił do firmy Biernackich, skąd w roku 1991 został odkupiony przez parafię św. Pawła z Zabrza i zamontowany podczas remontu do tamtejszych organów przez Romana Raźniaka. 

W 2001 roku przeprowadzono powiększenie chóru i przesunięto stół gry bliżej jego środka, gdzie znaduje się do dziś. Organista siedzi bokiem do prezbiterium.

W roku 2013 odnowiono piszczałki prospektowe oraz zamontowano oświetlenie LED prospektu. 

W październiku 2016 przystapinono do zaplanowanych w 2013 roku inwestycji: dodano automat pedału oraz rozpoczęto remont szafy organowej. Podanto dokonano:

  • wymiany telefonicznych styków na elektornikę opartą na układach scalonych,
  • wymiany włączników pod pierwszym manuałem,
  • montażu transpozera,
  • wymiany włącznika dmuchawy,
  • wykonaniu nowych połączeń: Super I-P, Super II-P, Sub I, Sub II, Super I, Super II, Sub II-I, Super II-I,
  • montażu manubriów powyższych połączeń po prawej stronie stołu gry.

Organy napędzane dmuchawą elektryczną znajdującą się w tylnej dolnej części szafy.

Skala manuałów: C-f3; skala pedału: C-d1.


Budowniczy
Rieger
Opus
1659
Rok zakończenia budowy
1910
Liczba głosów
27
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Bourdon 16'1. Flet Rurkowy 8'1. Subbas 16'
2. Pryncypał 8'2. Kwintadena 8'2. Pryncypał 8'
3. Flet Kryty 8'3. Pryncypał 4'3. Flet basowy 8'
4. Salicet 8'4. Flet prosty 4'4. Oktawa 4'
5. Aeolina 8'5. Sesquialtera 2x5. Cornet 4x
6. Oktawa 4'6. Róg Nocny 2'6. Fagot 16'
7. Flet 4'7. Kwinta 1 1/3'
8. Dolce 4'8. Mixtura 4x
9. Nasard 2 2/39. Krummhorn 8'
10. Oktawa 2'
11. Mixtura 4x
12. Trompet 8'
Pomoce
Połączenia: II-I, I-P, II-P, Super I-P*, Super II-P*, Sub I*, Sub II*, Super I*, Super II*, Sub II-I*, Super II-I*
Tremolo manuału II
Crescendo
Dwie wolne kombinacje
Kombinacje stałe: Tutti
Włącznik głosów językowych
Automat pedału*
Przypisy
*) dodano w 2016 roku.
Stół gry

Stół gry

Wnętrze instrumentu

Wnętrze instrumentu

Wnętrze instrumentu

Wnętrze instrumentu

Nowe manubria (2016)

Nowe manubria (2016)

Nowe włączniki (2016)

Nowe włączniki (2016)

Elektronika (2016)

Elektronika (2016)


Źródło
Oględziny własne 15.08.2014
Rozmowa z organistą
Rozmowa z Piotrem Stachurą (listopad 2016)
Katalog firmy Rieger
Poprzednia dyspozycja z kwerend Piotra Matogi
Zdjęcia z 2016 roku: Piotr Stachura
Autor
Paweł Pajor


Ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 19:36:43