Bazylika Imienia NMP i św. Bartłomieja Piekary Śląskie (śląskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Pierwsze organy w obecnym kościele Imienia NMP i św. Bartłomieja zostały zbudowane prawdopodobnie w 1864 roku przez znanego wówczas organmistrza Johanna M. V. Haasa z Głubczyc. Niestety, nie wiemy do dzisiaj, ile miały głosów i jaka była dyspozycja tego instrumentu. 

W 1925 roku ogłoszono przetarg na budowę nowych organów. Do przetargu stanęło wiele liczących się wówczas firm organmistrzowskich, m.in. Th. Cieplik z Bytomia i Johannes Schreiber z Oławy. Przetarg wygrała firma Klimosz i Dyrszlag z Rybnika, która zbudowała i instrument o 40 głosach, dwóch manuałach z pedałem i trakturze pneumatycznej. Oryginalna dyspozycja organów przedstawiała się następująco (głosów przekreślonych nie zamontowano):

Manuał I Manuał II Pedał
Fagot 16' Aeolina 8' Echobas 16'
Klaryna 4' Vox-coel. 8' Subbas 16'
Trąba 8' Violina 8' Wiolon 16'
Pryncypał 16' Dolce 8' Kontrabas 16'
Mixtura 3-5 rz. Flet konct. 8' Pryncypał 16'
Kornet 3-4 rz. Kwintadena 8' Kwinta 10 2/3'
Kwinta 2 2/3' Flet tremol. 8' * Oktawa 8'
Oktawa 2' Pryncypał smycz. 8' Cello 8'
Oktawa 4' Obój 8' Oktawa 4'
Viola 4' Vox-hum. 8' * Puzon 16'
Koźlica 4' Bord. echo 8' *  
Flet-min. 4' Flet rurk. 4'  
Pryncypał 8' Fugara 4'  
Gamba 8' Piccolo 2'  
Harmonika 8' Progressio 3 rz.  
Flet 8' Bourdon 16'  
Flet-maj. 8'    
Salicjonał 8'    

Połączenia: Sup. oktawa I-I, Sub oktawa II-I, Sup. oktawa II-II, I man. do ped., II man. do ped., II man. do I man.
Urządzenia dodatkowe: Kasownik łącznik, Łączniki norm., Łączniki oktaw, Wyłącz. I man., Wyłącz. trąb, Wyłącz. mikstur, Wyłącz., stopn., Wyłącz. aut. ped., Łącznik generalny
Dwie wolne kombinacje
Crescendo, dwie żaluzje manuału II (w drugiej żaluzji znajdują się głosy oznaczone *)
Celesta* (manuał II)
Vox humana Tremolo
Rejestry zbiorowe: Piano, Mezzoforte, Forte, Fortissimo, Tutti

W roku 1987 rozpoczęła się rozbudowa organów, której podjął się Bronisław Cepka, organmistrz z Wronek koło Poznania. Rozbudowa polegała na dobudowaniu nowych głosów do już istniejących. Ponadto organy otrzymały nowy czteromanuałowy ruchomy kontuar. Natomiast stary stół gry można oglądać w Muzeum Organów Śląskich na terenie Akademii Muzycznej w Katowicach. Remont i rozbudowę ukończono we wrześniu 1989 roku, a instrument odbierał prof. Julian Gembalski, który także koncertował na przebudowanych organach.

Organy dziająją w opraciu o trakturę elektropneumatyczną, a w dobudowanej części o elektryczną.  

Skala manułów: C-c4; skala pedału: C-g1.


Budowniczy
Walenty Klimosz, Jan Dyrszlag
Rok zakończenia budowy
1927
Stan instrumentu
Bardzo dobry
Liczba głosów
57
Liczba klawiatur
4+P
Traktura gry
mieszana
Traktura rejestrów
mieszana
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIManuał IIIManuał IVPedał
1. Pryncypał 16'1. Flet otwarty 8'1. Burdon 16'1. Flet kryty 8'1. Pryncypałbas 16'
2. Pryncypał 8'2. Flet Kryty 8'2. Pryncypał smyczkowy 8'2. Blokflet 4'2. Subbas 16'
3. Gamba 8'3. Pryncypał 4'3. Dolce 8'3. Pryncypał 2'3. Echo-bas 16'
4. Salicjonał 8'4. Róg nocny 4'4. Violin 8'4. Sesquialtera 2 ch.4. Violon 16'
5. Flet 8'5. Szpicflet 2'5. Aeolina 8'5. Kwinta 1 1/3'5. Kontrabas 16'
6. Flet major 8'6. Nasard 2 2/3'6. Vox coelestis 8'6. Cymbel 3ch6. Kwinta 10 2/3'
7. Oktawa 4'7. Tercja 1 3/5'7. Flet koncertowy 8'7. Vox humana 8'7. Oktawa 8'
8. Flet minor 4'8. Szarf 3ch8. Kwintadena 8'Dzwony rurowe8. Cello 8'
9. Koźlica 4'9. Trompet 8'9. Flet rurkowy 4'9. Oktawa 4'
10. Kwinta 2 2/3'10. Krumhorn 8'10. Fugara 4'10. Mixtura 4ch
11. Oktawa 2'11. Piccolo 2'11. Puzon 16'
12. Kornet 4ch12. Progresja 3ch12. Trompet 8'
13. Mixtura 3-5ch13. Obój 8'
14. Klarino 4'Celesta 8'
15. Trąba 8'
Pomoce
Cztery wolne kombinacje
Połączenia: II-I, III-I, IV-I, III-II, IV-II, IV-III, Superokt I, Superokt III, Superokt ped., Subokt III-I
Wyłącznik głosów językowych
Wyłącznik manuału I
Automat pedału
Kombinacje stałe: Piano, Mezzoforte, Forte, Fortissimo, Tutti
Poprzedni stół gry

Poprzedni stół gry

Aktualny stół gry

Aktualny stół gry


Źródło
Informacje i materiały od organisty
Zdjęcie prospektu: Sławomir Skrzyniarz
Zdjęcia starego stołu gry: Paweł Pajor
Autor
Mateusz Urbańczyk


Ostatnia modyfikacja: 2018-10-28 08:11:54

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa (Brzeziny Śląskie) (Piekary Śląskie) - 43 głosów
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła (Kamień) (Piekary Śląskie ) - 34 głosów
Kościół Świętej Rodziny (Piekary Śląskie) - 20 głosów

orgpiotr15
orgpiotr15 2015-06-29 07:56:37
Witam. Chciałbym sprostować, że w pierwszym manuale jest jeszcze Trąba 8' i jest w tych organach od rozbudowy przez Cepkę, więc instrument ma 57 głosów.
Pozdrawiam.