Kościół farny NMP Wniebowziętej Kościan (wielkopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy wybudował Józef Stanisławski z Poznania w 1907 roku. Był to instrument o trakturze pneumatycznej. Oryginalna dyspozycja była świadectwem typowego dla Stanisławskiego poszukiwania polskich odpowiedników nazw niektórych popularnych głosów, stąd w nawiasach kwadratowych zaproponowano nazwę odpowiednika brzmieniowego:

Manuał I Manuał II Pedał
Trąbka 8' Kobza [Gemshorn] 8' Pryncypał bas 16'
Kornet 8' 4' 2' 2 2/3' 1 3/5' Fujarka [Salicet] 8' Sztort [Subbas] 16'
Mixtura 2' 1 1/3' 1 3/5' Flecik 2' Kontrabas 16'
Kwarta 2 2/3'  Vox coelestis 8' Kwintbas 10 2/3'
Oktawa 4' Flauto amabile 8' Pomort [Oktawbas] 8'
Flet szpiczasty 4' Skrzypce [Prync. skrz.] 4' Basetla [Cello] 8'
Quintadena 8' Flauto traverso 4' Puzon 16'
Flet większy 8' Progressio 2 2/3' 2' 1 1/3'  
Baryton [Viola di gamba] 8' Klarnet 8'  
Pryncypał 8'    
Bourdon 16'    

Połączenia: Suboct copula II-I, Superoctav copula II-I, Manual copula II-I, Pedal copula I, Pedal copula II, Super pedal copula
Urządzenia dodatkowe: Tremolo, Wył. języków, Calcant (dzwonek)

Około 2000 roku Jan Drozdowicz z Poznania wykonał remont, wymienił stół gry na adaptowany z instrumentu elektronicznego firmy TAT Electronic z Torunia, a trakturę zmienił na elektropneumatyczną, przez co organy zatraciły charakter zabytkowy.


Budowniczy
Józef Stanisławski
Rok zakończenia budowy
1907
Liczba głosów
26
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Burdon 161. Gambe 81. Violon 16
2. Pryncypał 82. Salicjonał 82. Pryncypał 16
3. Gambe 83. Gemshorn 43. Subbas 16
4. Flet 84. Flet kryty 24. Quinte 10 2/3
5. Quinte 2 2/35. Pryncypał skrzypcowy 45. Oktavbas 8
6. Oktawa 46. [brak napisu]6. Violon 8
7. Szpicflet 47. Oktawa 27. Puzon 1
8. Flet leśny 28. Progresja 2-3 ch
9. Mixtura 3-ch9. Klarnet 8
10. Kornet 2-ch
11. Trąbka 8
Pomoce
Połączenia: Koppel II-I, Sub koppel II, Koppel I P, Koppel II P
Urządzenie dodatkowe: Setzer
Stół gry

Stół gry

Miech

Miech

Elementy traktury

Elementy traktury


Źródło
Obserwacje własne
Autor
Andrzej Ryszkiewicz


Ostatnia modyfikacja: 2019-12-05 13:25:37

Kościół Pana Jezusa parafii Ducha Świętego (Kościan) - 12 głosów