Kościół Wniebowzięcia NMP Siemiatycze (podlaskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Środkowa część rokokowo-klasycystycznego prospektu pochodzi z połowy XVIII wieku. Organy zostały powiększone w 1780 r. przez Stanisława Kędlarskiego z Lublina1. Z tego czasu zachował się prospektowy Pryncypał 8'. W 1885 r. zostały przebudowane przez Bolesława Dołbniaka z Łomży. Posiadały wtedy 16 głosów2. Stefan Truszczyński pozostawił starą szafę i wypełnił piszczałkami skrajne pola prospektu3.


Budowniczy
Stefan Truszczyński
Rok zakończenia budowy
1959
Liczba głosów
26
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Bourdon 16'1. [Pryncypał skrzypcowy 8']41. Subbas 16' (1885)3
2. Pryncypał 8' (1780)32. Kryty 8' (1885)32. Kontrabas 16' (1885)3
3. Flet jasny 8' (1885)33. Kwintaton 8' (1885)33. Oktawbas 8' (1885)3
4. Gamba 8' (1885)34. Aeolina 8' (1885)34. Flet 8' (1885)3
5. Oktawa 4' (1885)35. Vox coelestis 8' (1885)35. Kwintbas [5 1/3']6
6. Szpicflet 4' (1885)36. Flet 4' (1885)36. Chorał 4'
7. Superoktawa 2'7. Dolce 4'7. Puzon 16'
8. Mixtura III (1885)38. Flet leśny 2'
9. Trompet 8'9. Kwinta 1 1/3' (1885)3
10. Kornet [II-III 2']5
Pomoce
Połączenia: Manuał II-I, Manuał I-Ped., Manuał II-Ped., Suboktaw II-I
Urządzenia dodatkowe: automat pedałowy, wolna kombinacja, wyłącznik głosówjęzykowych, crescendo, żaluzja man. II, tremolo man. II, dzwony rurowe (nieczynne)
Registry zbiorowe: Piano, Forte, Tutti
Przypisy
1 Marcin Zgliński, „Budownictwo organowe…”, w: „Muzyka” 2003 (3), s. 88
2 Jerzy Gołos, „Polskie organy...”, s. 355
3 Wiktor Łyjak, „Ekspertyza organów w kościele par. pw. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach”, 1979
4 Poza szafą ekspresyjną
5 Na rejestrze napis: III
6 Na rejestrze napis: 6 2/3'
Stół gry

Stół gry


Autor
Piotr Woźniak


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:12:11

Kościół św. Andrzeja Boboli (Siemiatycze) - 23  (22 ) głosów