Kościół św. Jana Chrzciciela Sadowne (mazowieckie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy zbudował Wacław Przybyłowicz z Warszawy w 1887 roku. Wiatrownice klapowo-zasuwowe, miech magazynowy dwufałdowy, dwuczerpakowy, napęd ręczny, silnik elektryczny. Data budowy organów 1887, wyryta na pokrywie wiatrownicy manuałowej, była także umieszczona na odwrocie jednej z figur wieńczących prospekt, ale została zamalowana podczas złocenia szafy organowej około 2003 roku. Obecnie manuał II (fisharmonia) jest nieczynny. Salicjonal 8' i Flet Portunal 8' mają wspólne piszczałki w najniższej oktawie.

Manuały C-c3, pedał C-c1. Kolejność głosów w dyspozycji według ustawienia na wiatrownicy od strony prospektu.


Budowniczy
Wacław Przybyłowicz
Rok zakończenia budowy
1887
Liczba głosów
11
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Pryncypał 8'fisharmonia1. Bourd-Bass 16'
2. [Oktawa 4']*2. [Pryncypałbas 8']*
3. Salicional 8'3. [Flet minor 4']****
4. Flet Portunal 8'
5. [Bourdon 8']**
6. [Holflet 4']*
7. [Kwinta 3']*
8. Mixtura [II-III]***
Pomoce
[MI/P] – brak dźwigni
[Wypust wiatru] – brak registru
Tympan
Przypisy
*) brak tabliczki z nazwą i wysokością głosu
**) na registrze napis Holflet 8'
***) na registrze napis III
****) na registrze napis Rorflet 4'
Stół gry

Stół gry


Autor
Piotr Woźniak


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:12:08