Archikatedra św. Jakuba Apostoła Szczecin (zachodniopomorskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Pierwsza wzmianka o organach pochodzi z roku 1679, kiedy to po odbudowie katedry wybudowano nowy instrument. Kolejna informacja pojawia się w roku 1711, kiedy to katedra przeszła barokizację. Przebudowano wtedy emporę oraz wybudowano nowe organy o imponującym barkowym prospekcie, który przetrwał do roku 1944. W tym roku zostały one wywiezione do Niemieńska koło Drawna, skąd prawdopodobnie zostały zabrane przez wojska radzieckie do Rosji. Katedra została zniszczona 17 sierpnia 1944 r. podczas bombardowania.  

Po odbudowie katedry do akompaniamentu służył instrument zlokalizowany po lewej stronie ołtarza. W 2006 r. z inicjatywy księdza proboszcza Jana Kazieczko postanowiono wybudować nowe, wielkie organy. Do tego przedsięwzięcia wybrano firmę Dariusza Zycha z Wołomina. Organy ukończono w 2008 roku. Otrzymały one nazwę Jan Paweł II. Ciekawostką konstrukcyjną instrumentu jest fakt, że główna część organów, ważąca ok. 30 ton, jest zawieszona nad nawą bez podparcia. Przeciwwagą jest konstrukcja znajdująca się w głębi chóru. 

Według założeń manuały I i II nawiązują do epoki baroku, III zaś do francuskiego romantyzmu. Manuał IV obsługuje sekcję Trąb horyzontalnych. W przyszłości planowane jest podłączenie organów przy prezbiterium do głównego kontuaru (w kontuarze znajdują się registry organów przy prezbiterium).

Skala manuałów: C-c4; skala pedału: C-g1.


Budowniczy
Dariusz Zych
Rok zakończenia budowy
2008
Liczba głosów
66
Liczba klawiatur
4+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
elektryczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIManuał IIIManuał IVPedał
1. Principal 16'1. Quintaton 16'1. Bourdon 16'1. Trompeta magna 16' 1. Subkontrabass 32'
2. Principal 8'2. Principal 8'2. Montre 8'2. Trompeta real 8' 2. Principal 16'
3. Gemshorn 8'3. Saliconal 8'3. Gambe 8'3. Trompeta alta 4' 3. Violonbass 16'
4. Flute harm 8'4. Rohrflote 8'4. Flute transvers. 8'4. Subbas 16'
5. Copula 8' 5. Present 4'5. Voix celeste 8'5. Quintbass 10 2/3'
6. Nasard 5 1/3'6. Rohrflote 4'6. Bourdon 8'6. Octavbass 8'
7. Octava 4'7. Octava 2'7. Octava 4'7. Cello 8'
8. Spitzflote 4'8. Waldflote 2'8. Viole 4'8. Flotbass 8'
9. Quinte 2 2/3'9. Quinte 1 1/3'9. Flute octaviante 4'9. Choralbass 4'
10. Superoktave 2'10. Sifflote 1'10. Cor de nuit 4'10. Mixtur 4x
11. Kornett 5x11. Sesquialtera 2x11. Nasard 2 2/3'11. Kontraposaune 32'
12. Mixtura major 5x12. Scharf 3x 2/3'12. Doublette 2'12. Bombarde 16'
13. Mixtura minor 4x13. Dulcian 16' 13. Tierce 1 3/5'13. Trompete 8'
14. Trompete 16' 14. Cromorne 8' 14. Fourniture 4-5x14. Clairon 4'
15. Trompete 8' 15. Basson 16'
16. Trompette harm 8'
17. Hautbois 8'
18. Voix humaine 8'
19. Clairon 4'
Dzwony rurowe
Pomoce
Połączenia: IV-P; III-P; II-P; I-P; IV-I; III-I; II-I; III-II
Tremolo II
Tremolo III
Crescendo
Setzer
Żaluzja manuału III

Źródło
Zdjęcie: Arkadiusz Kostrzewa
katedra.szczecin.pl
Szczególne podziękowania dla organisty katedralnego, p. Michała Woźniaka, za udostępnienie instrumentu.
Oględziny własne 10 VII 2014
Autor
Adam Bigosiński


Ostatnia modyfikacja: 2017-07-16 16:53:48

Kościół garnizonowy św. Wojciecha (Szczecin) - 17 głosów
Kościół Ducha Świętego (Zdroje) (Szczecin) - 10 głosów
Kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy (Szczecin) - 17 głosów