Bazylika Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia NMP (Jasna Góra) – organy w nawie głównej Częstochowa (śląskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Obecne organy wykonane przez Stefana Truszczyńskiego z Wocławka zostały umieszczone w zrekonstruowanej na podstawie zdjęć barokowej szafie organów Adama Horatio Caspariniego wybudowanych w latach 1721-1725. Instrument ten został zdemontowany przed I wojną światową przez firmę Rieger celem budowy nowych organów, która nie doszła do skutku. W 1914 r. Dominik Biernacki z Dobrzynia nad Wisłą wybudował tu tymczasowe 13-głosowe organy, które służyły do czasu budowy obecnego instrumentu, a obecnie znajdują się w kościele paulinów w Warszawie. W latach 2011-2012 instrument przeszedł generalny remont i rozbudowę wykonaną przez firmę Zdzisława Mollina z Odrów. W najbliższym czasie przewidziany jest montaż ruchomego stołu gry, który znajdować się będzie w prezbiterium. 

Instrument składa się z jednej centralnej szafy organowej, mieszczącej sekcje manuałów I, II, III i pedału, oraz dwóch bliżniaczych mniejszych szaf mieszczących sekcje manuału IV i rozlokowanych po obu stronach chóru. Urządzenia Harfa ulokowane są w niewielkiej przeszklonej skrzyni przylegającej do centralnej szafy. Stół gry umieszczony jest przed szafą organową, a grający siedzi twarzą do prezbiterium. 

Skala manuałów: C-c4; skala pedału: C-g1.


Budowniczy
Stefan Truszczyński
Rok zakończenia budowy
1956
Liczba głosów
105
Liczba klawiatur
4+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIManuał IIIManuał IVPedał
1. Pryncypał 16'1. Pryncypał 8'1. Bourdon 16'Lewa szafa1. Majorbas 32'
2. Nachthorn 16'2. Flet major 8'2. Diapason 8'1. Bourdon 16'2. Pryncypałbas 16'
3. Pryncypał 8'3. Quintadena 8'3. Flute harmonique 8'2. Pryncypał 8'3. Violonbas 16'
4. Flauto 8'4. Salicinal 8'4. Bourdon 8'3. Nachthorn 8'4. Subbas 16'
5. Bourdon 8'5. Octava 4'5. Gambe 8'4. Gedackt 8'5. Salicetbas 16'
6. Gamba 8'6. Rurflet 4'6. Aeoline 8'5. Harmonica 8'6. Quintbas 10 2/3'
7. Dulciana 8'7. Nasard 2 2/3'7. Voix celeste 8'6. Vox celestis 8'7. Oktawbas 8'
8. Quinta major 5 1/3'8. Superoctava 2'8. Prestant 4'7. Pryncypał 4'8. Fletbas 8'
9. Octava 4'9. Waldflet 2'9. Flute octaviante 4'8. Gemshorn 4' 9. Bourdonbas 8'
10. Flauto 4'10. Tercja 1 3/5'10. Dulciane 4'9. Traversflet 4'10. Cello 8'
11. Quinta 2 2/3'11. Quinta 1 1/3'11. Nazard 2 2/3'10. Sesquialtera 2x11. Octava 4'
12. Superoctava 2'12. Sedecima 1'12. Doublette 2'11. Flautino 2'12. Gedackt 4'
13. Cornett 3-5x13. Scharff 4-6x13. Tierce 1 3/5'12. Septima 1 1/7'13. Flautino 2'
14. Mixtura major 4x14. Cymbel 3-4x14. Plein jeu 4x13. Sifflet 1'14. Mixtura 4x
15. Mixtura minor 3 -4x15. Rankett 16'15. Basson 16'14. Harmonica aetherea 4x15. Contrafagott 32'
16. Trompet 16'16. Krummhorn 8'16. Trompette harm. 8'15. Dulcian 16'16. Puzon 16'
17. Trompet 8'17. Szałamaja 4'17. Hautbois 8'16. Vox humana 8'17. Trompet 16'
18. Clairon 4'18. Clairon 4'17. Clarinette 4' *18. Trompet 8'
Prawa szafa19. Trompet 4'
18. Leblich gedackt 16'
19. Geigen principal 8'
20. Gemshorn 8'
21. Rohrflote 8'
22. Viola di gamba 8'
23. Unda maris 8
24. Octave 4'
25. Portunal flote 4'
26. Doppel gedackt 4'
27. Fugara 4'
28. Gemsquinte 2 2/3'
29. Piccolo 2'
30. Progresseto harm. 3-5x
31. Tuba mirabilis 8'
32. Oboe 8'
33. Geigen regal 4'
Pomoce
Połączenia: II-I; III-I; IV L-I; IV R-I; III-II; IV L-II; IV R-II; IV L-III; IV R-III; IV L-IV; IV R-IV; I-Ped; II-Ped; III-Ped; IV L-Ped; IV R-Ped; Prezb II,I; Prezb III,II; Prezb IV, III
Tutti
Crescendo
Żaluzje: M III, M IV L, M IV R
Dzwony I
Dzwony II
Dzwony III
Dzwony IV
Dzwony Ped
Harfa II
Harfa III
Harfa IV
Tremolo II
Tremblant III
Tremulant IV L
Tremulant IV R
Wyłącznik głosów językowych
Setzer
Przypisy
*) faktycznie 8'
Stół gry

Stół gry

Lewa szafa organowa

Lewa szafa organowa

Prawa szafa organowa

Prawa szafa organowa

Harfa

Harfa


Źródło
Oględziny własne, rozmowa z organistą
Autor
Paweł Pajor


Ostatnia modyfikacja: 2020-11-30 12:28:04

Kościół św. Rocha (Częstochowa) - 7 głosów
Sanktuarium św. Józefa (Częstochowa) - 39 głosów
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa (Księży Salezjanów) (Częstochowa) - 28 głosów