Kościół NMP Wspomożenia Wiernych Czechowice-Dziedzice (śląskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Kościół NMP Wspomożenia Wiernych w ówczesnej wsi Dziedzice był budowany w latach 1882-1890. Świątynię, pełniącą jeszcze funkcję kościoła filialnego parafii św. Katarzyny w Czechowicach, konsekrowano 22 czerwca 1890 roku. Z kolei samodzielna parafia została erygowana dziewięć lat później.

Dziedzicka świątynia już od początku swego istnienia dysponowała organami piszczałkowymi. Pierwszym z nich był instrument Jana Śliwińskiego ze Lwowa. Obecnie nie są znane bliższe informacje na jego temat, niemniej w katalogu budowniczego zachowała się rycina prezentująca ogólny wygląd organów. Sam fakt umieszczenia takowej w katalogu, poza widocznymi na niej rozwiązaniom wizualnym (pięciopolowy prospekt o odśrodkowym układzie pól piszczałkowych, utrzymany w stylu neogotyckim, doskonale harmonizującym z ówczesnym wyposażeniem kościoła) oraz technicznym (wolnostojący stół gry, przy którym grający jest zwrócony twarzą do prezbiterium), pozwala wywnioskować, że instrument ten był jednym z reprezentacyjnych dzieł Śliwińskiego.

Według relacji ustnych organy lwowskiego budowniczego zostały poważnie uszkodzone w czasie II wojny światowej. Dalszego zniszczenia dokonały drewnojady, o czym wspominają zapisy z kronik parafialnych z lat 60. XX wieku. Organy w tym stanie nie nadawały się już do remontu, w związku z czym postanowiono wybudować nowy instrument, który funkcjonuje do dziś.

Obecne organy są dziełem firmy Włodzimierza Truszczyńskiego z Warszawy, a ich budowę ukończono w 1963 r. Przy konstruowaniu dyspozycji konsultowano się z ks. prof. Romualdem Rakiem (1920–2003), który był także obecny przy odbiorze organów. Obecna forma brzmieniowa instrumentu jest efektem kilku przebudów. W późniejszych latach dodano m.in. głosy językowe (umieszczone na dostawkach) i najprawdopodobniej również Vox Coelestis do manuału I, na co może wskazywać nietypowa numeracja tego rejestru w kontuarze „9a”. Być może wtedy też zdemontowano żaluzję dla sekcji manuału II, jednak pozostał cały mechanizm sterujący oraz obudowa pudła ekspresyjnego.

Instrument działa w oparciu o trakturę pneumatyczną z wiatrownicami stożkowymi. Dmuchawa elektryczna zasila zbiorczy miech pływakowy, z którego powietrze przemieszcza się bezpośrednio do wiatrownic manuału I i pedału oraz do miechów pomocniczych dla stołu gry i sekcji manuału II. Sekcje brzmieniowe instrumentu zostały rozdzielone między dwie szafy. W lewej szafie mieści się sekcja manuału I i pedału, zaś w prawej – sekcja manuału II. Prospekt  otwarty, symetryczny, dwuczłonowy. Stół gry wolnostojący, przylegający do lewej szafy.

Obecny stan instrumentu pozwala na eksploatację podczas liturgii, niemniej wymagane są prace renowacyjne, przede wszystkim z powodu znacznego zniszczenia instrumentu przez szkodniki drewna oraz rozregulowania traktury i związanych z tym następstw (niepunktualne odzywanie się dźwięków, niegrające bądź notorycznie zacinające się dźwięki).

Brzmienie instrumentu było prezentowane m. in. podczas Festiwalu Muzyki Sakralnej czy Jesiennego Festiwalu Muzycznego Alkagran.

Skala manuałów: C–a3; skala pedału: C–f1.

 


Budowniczy
Włodzimierz Truszczyński
Rok zakończenia budowy
1963
Liczba głosów
26
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Vox Coelestis 8'1. Pryncypał fletowy 8'1. Kontrabas 16'
2. Trompet 8'2. Bourdon 8'2. Subbas 16'
3. Pryncypał 8'3. Aeolina 8'3. Pryncypałbas 8'
4. Holflet 8'4. Prestant 4'4. Fletbas 8'
5. Salicet 8'5. Rurflet 4'5. Chorałbas 4'
6. Oktawa 4'6. Nasard 2 2/3'6. Fagot 16'
7. Flet kryty 4'7. Pikolo 2'
8. Super oktawa 2'8. Tercja 1 3/5'
9. Mikstura 3 ch.9. Cymbel 3 ch.
10. Kornet 4 ch.10. Obój 8'
Pomoce
Połączenia: M II – M I, Super M II – M I, Sub M II – M I, Super M II, M I – P, M II – P
Tremolo [manuału II]
Automat pedału
Stałe kombinacje: Piano, Forte, Tutti
Wolna kombinacja
Crescendo (0-10)
Wyłącznik głosów językowych
Stół gry

Stół gry

Poprzednie organy Jana Śliwińskiego

Poprzednie organy Jana Śliwińskiego


Źródło
Historia parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach, https://www.wspomozenie.katolik.bielsko.pl/parafia (dostęp: 12.05.2021)
Kronika parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach
Katalog Fabryki organów kościelnych i Harmonium Jan Śliwiński we Lwowie, Lwów 1892
Obserwacje własne
Autor
Daniel Strządała


Ostatnia modyfikacja: 2021-05-12 22:23:03

Kościół Jezusa Chrystusa Odkupiciela (Czechowice-Dziedzice) - 15 głosów
Kościół św. Katarzyny (Czechowice-Dziedzice) - 30 głosów
Kościół NMP Królowej Polski (Czechowice-Dziedzice) - 23 głosów