Kościół św. Rocha Tułowice (opolskie)

Prospekt instrumentu

Prospekt instrumentu

Opis Instrumentu

Instrument wybudowany prawdopodobnie przez Carla Berschdorfa pod koniec lat 20. bądź na początku lat 30. XX wieku. Dmuchawa umiejscowiona w wieży. Prospekt jest symetryczny
i wyeksponowanych jest w nim 40 piszczałek, wszystkie są grające (głosy: Principal 8' i Octave 4').

Skala manuałów: C-f3; skala pedału: C-d1. Pisownia nazw głosów oryginalna.


Budowniczy
Carl (?) Berschdrorf
Rok zakończenia budowy
po 1928
Liczba głosów
13
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Bordun 16'1. Geigen - principal 8'1. Subbas 16'
2. Principal 8'2. Salicet 8'2. Cello 8'
3. Gamba 8'3. Gedeckt 8'3. Flautbass 8'
4. Portunal 8'4. Flaut - traverso 4'
5. Octave 4'
6. Mixtur 2 u. 3 fach
Pomoce
Manual Koppel II – I , Pedal Koppel I M , Pedal Koppel II M , Tremolo, Windprobe, Pedalumfschalter, Piano, Forte, Tutti, Aufschalter, Calcant.
Stół gry

Stół gry


Źródło
Oględziny własne dzięki uprzejmości księdza proboszcza i organisty.
Autor
Krzysztof Kotwica


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:11:49