Kościół św. Michała Archanioła Żeleźnikowa (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Brak informacji o budowniczym i dacie powstania instrumentu. W 1929 r. organy zostały przebudowane i powiększone o 4 głosy. Prace wykonał Bartłomiej Ziemiański ze Szczyrzyca, który na stole gry umieścił swoją tabliczkę firmową. Ostatni remont przeprowadziła firma z Krakowa w latach 2011-12. Prospekt dwuczłonowy. W lewej szafie sekcja pedału, w prawej sekcja manuału. Wiatrownice stożkowe. Stół gry wolnostojący przed prawą szafą, przodem do prezbiterium.

Skala manuału: C-f3; skala pedału: C-f.


Liczba głosów
10
Liczba klawiatur
I+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
ManuałPedał
1. Principal 8'1. Subbass 16'
2. Mixtura2. Cello 8'
3. Octawa 4'3. Principal 8'
4. Viola de Gamba 8'
5. Flauto major 8'
6. Flauto 8'
7. Voix Celeste 8'
Pomoce
Dźwignie nożne: Forte, Piano, Tremolo
Stół gry

Stół gry


Źródło
Ernest Kubala, "Organmistrz Tomasz Fall (1860-1922)[.] Życie i twórczość", Kraków 1984 (maszynopis pracy magisterskiej)
Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:11:49