Kościół św. Mikołaja Biskupa Krześlin (mazowieckie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy wybudował Josef Hubička z Pragi w 1909 roku. Przeniesione z Osiecka w 1978 roku. Zostały wtedy przebudowane. Wcześniej był 9-głosowy pozytyw z lat 50. lub 60. XVIII wieku.

Pierwotnie organy miały 19 głosów. Obecnie brakuje w manuale I głosów: Bourdon 16’, Flet Prozny 4’, Progresion 2 2/3’ (przerobiona na Mixturę?), a w pedale Violonbassu 16’.

Wiatrownice kieszeniowe, dwa miechy pływakowe – dla wiatrownicy manuałowej oraz pedałowej.

Klawiatury: dwa manuały C-f3, pedał C-d1.


Budowniczy
Josef Hubička
Rok zakończenia budowy
1909
Liczba głosów
16
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Principal 8'1. Flet princip. 8'1. Subbas 16'
2. Flet prózný 8'2. Lagodoj regest. 8'2. Octavbass 8'
3. Viola di Gamba 8'3. Aeolina 8'3. Cello 8'
4. Salicional 8'4. Voix celeste 8'
5. Octave 4'5. Flet ukosný 4'
6. Flet rourkový 4'6. Violina 4'
7. Mixtura 1-2x 1 1/3' *
Pomoce
Tremolo M II, AP, Man. Copula II + I, Pedal cop. I Pedal Cop. II,
Pedal II man
Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti
Przypisy
*) na rejestrze napis: 2 2/3'
Kontuar

Kontuar


Źródło

Źródła:
Jerzy Gołos, „Polskie organy...”, s. 324.
Wiktor Łyjak, Koperta ODZ „Krześlin”, 1981 r.
Wiktor Łyjak., „Historia organów na obszarze województwa siedleckiego do roku 1800” [w:] „Organy zabytkowe”, Łódź, 1989, s. 127.
Oględziny własne
Zdjęcia: Marcin Mazurek

Autor
Piotr Woźniak


Ostatnia modyfikacja: 2023-08-14 14:14:52