Kościół Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Kołaczkowo (wielkopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Instrument zbudowany w 1911 roku przez śląskiego organmistrza Josepha Bacha z Rychtala jako opus 162.

Z kroniki parafialnej:

"Dnia 9 grudnia 1912 roku [być może błąd zapisującego] ustawiono nowe organy w kościele, które wykonał p. Józef Bach z Reichthalu, gdyż stare nie nadawały się już do remontu. Zostały pozytywnie przyjęte przez królewskiego budowniczego z Wrześni i profesora Henniga z Poznania. W latach 1914- 1918 trwała I wojna światowa. W dniu 30 sierpnia 1917 roku Niemcy zarekwirowali z kościoła w Kołaczkowie dzwon i piszczałki frontowe z organów, które po zakończeniu działań wojennych do kościoła nie powróciły."

Instrument od czasu uzupełnienia stanu piszczałek po I wojnie światowej nie był nigdy poddawany gruntownym remontom. Kilka razy przeprowadzano czyszczenie i doraźne naprawy, o czym świadczą napisy na szafie organowej, i malowanie farbą olejną szafy.

Z powodu bardzo złego stanu technicznego, na co w dużej mierze wpłyneły zaniedbania ostatnich 20 lat, a co za tym idzie braku przydatności do akompaniownia w czasie liturgii, instrument został wyłączony z użytkowania latem 2013 roku.

W dniu dzisiejszym organy wymagają renowacji i konserwacji; instrument jest rozintonowany i bardzo zanieczyszczony przez pajęczyny, kurz oraz pył drzewny. Widoczne są także uszkodzenia części drewnianych, powierzchni malowanych oraz piszczałek metalowych. Dmuchawa znajdująca się na struchu kościóła zasysa i wprowadza do instrumentu powietrze o zupełnie innych parametrach niż to, które znajduje się wewnątrz świątyni (zimą zbyt wilgotne, a latem zbyt suche). Ma to ogromny wpływ na strój, a także na działanie wielu mechanizmów.

Organy posiadają trakturę pneumatyczną z wiatrownicami stożkowymi; miech magazynowy. Dyspozycja utrzymana jest w duchu późnego romantyzmu.

Instrument jest wpisany do rejestru zabytków.


Budowniczy
Józef Bach
Rok zakończenia budowy
1911
Liczba głosów
11
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Bourdon 16'1. Salicional 8'1. Subbass 16'
2. Principal 8'2. Portunalflote 8'2. Cello 8'
3. Gamba 8'3. Traversflote 4'
4. Octav 4'
5. Octav 2'
6. Mixtur 2 2/3'
Pomoce
Połączenia: II/I, II/I Super Octav, I/pedal, II/pedal
Stałe kombinacje: Piano (? - nieczytelne), Mezzoforte, Tutti
Stół gry

Stół gry

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

Wnętrze instrumentu

Wnętrze instrumentu


Źródło
Ekspertyza organów w Kołaczkowie (opr. Tomasz Szałajda); kronika parafialna; obserwacje własne.
Autor
Adam Wawrzyniak


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:11:05