Kościół św. Józefa (salezjanów) Przemyśl (podkarpackie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Instrument zbudowany został w roku 1925 przez firmę organmistrzowską Rieger z Krnova. Otrzymał numer opusowy 2200. Inicjatorem budowy był ks. Antoni Śródka, ówczesny kierownik Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu, który zbierał na ten cel pieniądze wśród Polonii w Stanach Zjednoczonych. Pierwotnie traktura gry i rejestrów była pneumatyczna. Dyspozycja była następująca:

Manuał I Manuał II Manuał III Pedał
Bourdon 16' Kwintaton 16' Horn Princ. 8' Pr. Bas 16'
Pryncypał 8' Geigen Princ. 8'    Gamba 8' Violon 16'
Salicional 8' Bourdon 8' Lieb. Ged. 8' Subbas 16'
Hohlflet 8' Rurflet 8' Koncertflet 8' Okt. Bas 8'
Oktawa 4' Gemshorn 8' Gemshorn 4' Cello 8'
Fugara 4' Vox Coelestis 8' Rurflet 4' Bourdon 16'
Flet Harm. 4' Praestant 4' Mixtura IV Fach    Bombard 16'
Cornett III-V Dolce 4' Obój 8' Trompette 8'
Mixtura III Fach    Harm. Aeth IV Vox humana 8'  
Trompet 8' Klarinette 8'    

 

W 1963 r. organy przebudowała firma Wacława Biernackiego z Krakowa. Wymieniono wtedy stół gry, trakturę pneumatyczną zastąpiono elektropneumatyczną oraz dokonano zmian w dyspozycji. Podczas późniejszych prac remontowych wykonanych przez firmę Sacrum Organy Bartosz Nycz instrument został wyczyszczony, ubytki w trakturze zostały uzupełnione oraz zainstalowano setzer autorskiej konstrukcji wykonawcy remontu. Instrument spełnia swoją rolę w liturgii oraz podczas koncertów, które odbywają się co roku w ramach Przemyskiego Salezjańskiego Lata Muzycznego.

Skala manuałów: C-a3; skala pedału: C-f1.


Budowniczy
Rieger
Opus
2200
Rok zakończenia budowy
1925
Stan instrumentu
Dostateczny
Liczba głosów
39
Liczba klawiatur
3+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIManuał IIIPedał
1. Pryncypał 8’1. Kwintaton 16’1. Pryncypał Rogowy 8’1. Pryncypałbas 16’
2. Holflet 8’2. Pryncypał skrzypc. 8’2. Koncertflet 8’2. Violonbas 16’
3. Salicet 8’3. Rurflet 8’3. Oktawa 4’3. Subbas 16’
4. Bourdon 8’4. Gemshorn 8’4. Rurflet 4’4. Oktawbas 8’
5. Oktawa 4’5. Vox coelestis 8’5. Flautino 2’5. Fletbas 8’
6. Flet harm. 4’6. Praestant 4’6. Kwinta 1 1/3’6. Chorałbas 4’
7. Kwinta 2 2/3’7. Bachflet 4’7. Mikstura 3 ch.7. Miksturbas 3 ch.
8. Mikstura 3 ch.8. Pikolo 1’8. Obój 8’8. Puzon 16’
9. Szarf 3-5 ch.9. Nasard 2 2/3’9. Vox humana 8’
10. Trompet 8’10. Tercja 1 3/5’
11. Cymbel 3 ch.
12. Klarnet 8’ *
Pomoce
Połączenia: Sup III, III-II, Sup II,
Sup III-II, II-I, III-I, Sup I,
Sup II-I, Sup III-I, Sub III-I, I-ped,
II-ped, I-ped, Sup I-ped

Tremolo III, Tremolo II
Żaluzja man. III, Żaluzja man. II
Crescendo
Automat pedału, Pleno, Tutti
Setzer
Przypisy
*) głos przelotowy
Stół gry

Stół gry


Źródło

Informacje organisty
Informacje prof. Krzysztofa Urbaniaka
Oględziny własne

Zdjęcie prospektu: Przemysław Kata
Zdjęcie stołu gry: Jakub Garbacz

Opis przeredagowany i uzupełniony w oparciu o:
Katalog firmy Rieger z 1936 r.
Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu i jej likwidacja w roku 1963, Rzeszów-Przemyśl 2007, s. 28, 243.

Autor
Mateusz Kuczkowski


Ostatnia modyfikacja: 2022-08-12 19:51:50

Kościół św. Antoniego z Padwy (reformatów) (Przemyśl) - 8 głosów
Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne (Przemyśl) - 12 głosów
Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia NMP (Przemyśl) - 44 głosów