Kościół św. Jana Apostoła Ewangelisty Zalasowa (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy zostały zbudowane na Wystawę Krajową w Krakowie, która odbywała się we wrześniu 1887 r., skąd zostały zakupione przez parafię za 1220 złr., przewiezione koleją do stacji Tuchów, a stamtąd na 11 furmankach do Zalasowej. 22 października nastąpił odbiór instrumentu. Podziękowanie za zbudowane organy opublikowane w „Wiadomościach Katolickich” brzmiało następująco:

Wielebna Redakcyo! Zbytecznemby było każde polecenie i pochwała dla p. Jana Śliwińskiego, fabrykanta organów we Lwowie, gdy komisya wystawy krajowej organy w tutejszem kościele się znajdujące na wystawie pod względem technicznym sumiennie oceniła i poleciła. My zaś niżej podpisani, zgromadzeni dnia 27 grudnia 1887 na odpuście w Zalasowej, o ile akustyka kościoła i sama gra ocenić nam
je pozwoliła, zalecamy powyższą firmę Wielebnej Redakcyi, aby ze swej strony dać wyraz zupełnego zadowolenia i uznania naszego.
Zalasowa dnia 27 grudnia 1887.
Ks. Fr. Ząbecki, prob. z Zalasowej.
Ks. And. Kuczek, prob. z Ryglic.
Ks. Józef Lenartowicz, prob. z Lubczy. Ks. A. Siemieński, prob. z Szynwałdu.

W 1902 r. organy oczyścił i nastroił uczeń Śliwińskiego, tarnowski organmistrz Bronisław Markiewicz. Następnie instrument był trzykrotnie remontowany przez miejscowego organistę Henryka Rakoczego: w 1923, 1946 i 1969 roku. W roku 1974 generalny remont przeprowadził Mieczysław Gwóźdź z Nowego Sącza. Dobudował on urządzenie tremolo Tremolo i dmuchawę elektryczną. Jak zapisał miejscowy proboszcz, prace wykonał on „solidnie i dosyć szybko, jak również tanio”.

Wiatrownice stożkowe. Stół gry wbudowany w lewy bok szafy organowej.

Skala manuału: C-f3; skala pedału: C-g.


Budowniczy
Jan Śliwiński
Rok zakończenia budowy
1887
Stan instrumentu
Dostateczny
Liczba głosów
9
Liczba klawiatur
I+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
ManuałPedał
1. Pryncypał 8'1. Sub bas 16'
2. Oktawa 4'2. Octav bas 8'
3. Flauto maj. 8'
4. Dolciana 4'
5. Waldhorn 8'
6. Flauto min. 4'
7. Piccolo 2'
Pomoce
Tremolo (dobudowane w 1974 r.)
Stół gry

Stół gry


Źródło
P. Pasternak, Organy Jana Śliwińskiego w diecezji tarnowskiej, "Hosanna" 2020, nr 2 (33), s. 43 (tam też szczegółowa bibliografia)
Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2020-07-21 20:22:51