Kościół św. Stanisława Frydman (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Jakieś prace przy organach przeprowadzał Andrzej Guziak z Kościeliska. W wyniku tych lub innych prac została zmieniona dyspozycja, którą zapisał Ernest Kubala ok. 1984 roku:

Manuał Pedał
Principal 8" Subbas 16'
Octawa 4" Flauto 8'
Viola de Gamba 8"  
Quinta 3"  
Dolciana 4"  
Fugara 4"  
Rohrflöte 8"  
Mixtura  

Wygląd i budowa typowa dla instrumentów Tomasza Falla. Stół gry wbudowany w lewy bok szafy organowej, grający siedzi prawym bokiem do ołtarza. Wiatrownice klapowo-zasuwowe. Karteczki z nazwami głosów nieoryginalne.


Budowniczy
Tomasz Fall
Rok zakończenia budowy
1896
Liczba głosów
10
Liczba klawiatur
I+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
ManuałPedał
1. Principal 8'1. Subbas 16'
2. Octawa 4'2. Octawa 8'
3. Gamba 8'
4. Quinta 3'
5. Fugara 4'
6. Rohr flöte 4'
7. Burdon 8'
8. Mixtura 3x

Źródło

Oględziny własne
Ernest Kubala, Organmistrz Tomasz Fall, Kraków 1984 (praca magisterska)
Karta ewidencyjna kościoła: https://zabytek.pl/pl/obiekty/frydman-kosciol-pw-sw-stanislawa-biskupa
Zdjęcie: Joanna Nowostawska-Gyalókay CC BY-SA 3.0

Autor
Jan Szewczyk


Ostatnia modyfikacja: 2023-09-14 12:28:04