Kościół klasztorny św. Michała (Kath. St. Michael Klosterkirche) Marienrode (Niedersachsen)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy obecnego klasztoru sióstr benedyktynek w Marienrode są dziełem hanowerskiego organmistrza Christiana Vatera zbudowanym w latach 1749-1752 na zamówienie opata Johannesa Spelbringa, który w latach 1748–1757 sprawował swe rządy w tym cysterskim wówczas opactwie. Organy umiejscowione zostały w zachodniej części kościoła klasztornego, za którą znajduje sie do dziś chór zakonny, i składały się z wolnostojącej szafy głównej oraz z wbudowanego w balustradę empory pozytywu. Instrument ten miał pierwotnie 26 rejestrow. Komisja Konsystorza diecezji Hildesheim składająca sie z organistów o nazwiskach Blanken, Mette, Püttmann dokonała odbioru instrumentu 15 września 1752 roku, poświadczając wówczas na piśmie, że „dzieło zbudowane przez Christiana Vatera działa bez zarzutów i swym pięknem oraz czystym brzmieniem zachwyca słuchaczy”. Organy zostały zbudowane z mechaniczną trakturą, a stół gry został umieszczony w centralnej części głównej szafy organowej, tyłem do głównego ołtarza ołtarza. W 1888 roku instrument ten został odnowiony i rozbudowany o głosy romantyczne przez organmistrza Augusta Schapera z Hildesheim. Wówczas z empory został usunięty pozytyw, którego głosy przeniesiono do sekcji głównej. W latach 2005-2006 instrument poddano gruntownej renowacji, zachowując głosy obu organmistrzów i przenosząc Principal 16’ z manuału I do pedału. Prace przeprowadziła firma Hillebrand. Dziś organy te mają 29 głosów rozdzielonych między trzy sekcje brzmieniowe: dwa manuały (C-f3) i pedał (C-d1). 

 


Budowniczy
Christian Vater
Rok zakończenia budowy
1752
Stan instrumentu
Bardzo dobry
Liczba głosów
29
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Bordun 16’ S1. Gedact 16’ V1. Principal 16’ V
2. Principal 8’ V2. Geigenprincipal 8’ S2. Subbaß 16’ S
3. Gamba 8’ V3. Salicional 8’ S3. Octave 8’ V
4. Gemshorn 8’ S4. Flöte traverso 8’ S4. Quinte 5 1/3’ S
5. Rohrflöte 8’ V5. Gedact 8' V5. Octave 4’ V
6. Octave 4’6. Octave 4' S6. Posaune 16’ V
7. Flöte 4’ V7. Flöte 4’ V7. Trompete 8’ V
8. Waldflöte 2’ S8. Flöte 2’ V
9. Cornett III-IV V9. Cornetto III V
10. Mixtur IV-V10. Oboe 8’ V
11. Trompone 16’ S
12. Trompete 8’ V
Pomoce
Manualkoppel II/I
Pedalkoppel
Przypisy
V – oryginalne głosy Christiana Vatera
S – głosy wstawione przez Augusta Schapera

Nagranie własne z oględzin instrumentu


Źródło
Oględziny własne
Reinhard Skupnik, Der Hannoversche Orgelbauer Christian Vater 1679-1756, Kassel 1976, s. 152.
Heinrich von Bernten, Chronik des Klosters Marienrode, s. 89.
Dokumentacja Firmy Hillebrand z remontu instrumentu w 2005 roku.
Zdjęcie: Jörg Reimers
Autor
Paweł Hałuszczak


Ostatnia modyfikacja: 2020-05-29 07:39:12