Kościół Matki Bożej Pocieszenia Wierzchosławice (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Plany budowy nowych organów istniały w parafii od 1918 roku. Duży udział w gromadzeniu funduszy na budowę miał przewodniczący komitetu parafialnego, premier Wincenty Witos. Starania o instrument rozpoczęto od wymieniany korespondencji z innymi parafiami, które niedawno budowały bądź remontowały organy. W większości poleciły one do budowy firmę Rieger.  Negocjowano także z Bronisławem Markiewiczem ze Lwowa (ten jednak nie przyjął oferty), oraz Adolfem Homanem i Wacławem Biernackim z Warszawy, ci jednak żądali zbyt wysokiej ceny (odpowiednio 11250 i 9000 zł za organy 9-głosowe) . Zdecydowano się na dużo tańszą firmę Rieger, która była skłonna organy 9-głosowe za 6200 zł, a 12-głosowe za 7750 zł. 31 października 1925 r. firma przysłała kosztorys ze szczegółową dyspozycją organów 12-głosowych. Jednak na skutek inflacji rachunek wystawiony po ustawieniu dzieła 29 września 1926 r. opiewał na kwotę 1292 dolary, czyli ok. 13000 zł. Instrument spłacano jeszcze w 1928 roku. Pierwotna dyspozycja była następująca:

Manuał Pedał
Bourdon 16' Subbas 16'
Pryncypał 8' Oktawbas 8'
Flet otwarty 8' Cello 8'
Kryt 8'  
Gamba 8'  
Salicyonał 8'  
Oktawa 4'  
Dolce 4'  
Mixtura 4 rzęd.  


Między 1947 a 1971 r. zainstalowano dmuchawę elektryczną. W 1978 r. Stanisław Czachor z Tuchowa dobudował pięć głosów na dostawkach umieszczonych poza szafą organową. Awaryjność tego rozwiązania była przyczyną kolejnego remontu, który przeprowadzili Kazimierz Plewa z Nowego Sącza i Antoni Kuczaj z Gołkowic w 1994 roku. Zlikwidowano wtedy dostawki dodane przez Czachora, a częścią dobudowanych przez niego piszczałek zastąpiono zniszczone egzemplarze Riegera. W miejsce Bourdonu 16’ wstawiono Gemsquintę 2 2/3’ i Piccolo 2’, a w miejsce Fletu otwartego – Flet kryty przerobiony z Bourdonu. Koszt remontu wyniósł 100 milionów ówczesnych złotych. Prace rozpoczęto 11 kwietnia, a organy poświęcił ks. inf. Stefan Dobrzański 29 czerwca 1994 r. Podczas poświęcenia na organach grał wykonawca remontu – Kazimierz Plewa.

Wiatrownice stożkowe. Stół gry wolnostojący na osi prospektu; grający siedzi przodem do prezbiterium.


Budowniczy
Rieger
Opus
2236
Rok zakończenia budowy
1926
Liczba głosów
13  (10)
Liczba klawiatur
I+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
ManuałPedał
1. Pryncypał 8'1. Subbas 16'
2. Kryt 8'2. Oktawbas 8'4
3. Gamba 8'3. Cello 8'
4. Salicyonał 8'4. Chorałbas 4'
5. Oktawa 4'1
6. Dolce 4'2
7. Gemshorn 4'3
8. Picolo 2'
9. Mixtura 4 rzęd.
Pomoce
Man./Ped., Superoktaw, Piano, Mezzoforte, Forte, Tremolo (nieoryginalne)
Przypisy
1 ekstensja głosu Pryncypał 8'
2 ekstensja głosu Salicyonał 8'
3 faktycznie Gemskwinta 2 2/3'
4 ekstensja głosu Subbas 16'
Stół gry

Stół gry


Źródło
P. Pasternak, Organy firmy Rieger z okresu międzywojennego w diecezji tarnowskiej, [w:] Śląskie organy V, Opole 2017, s. 52-53, 72.
Zdjęcie prospektu: Marek Sztorc
Zdjęcie stołu gry: Łukasz Burgieł
Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2021-03-27 20:21:45

Kościół św Józefa Oblubieńca NMP (Wierzchosławice) - 20 głosów