Kościół św. Michała Archanioła Zarzecze (podkarpackie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

W kościele znajdują się 16-głosowe organy o pneumatycznej trakturze gry oraz rejestrów. Zostały wybudowane w 1968 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza, ks. Józefa Hajduka. Koszt budowy w całości pokryli parafianie. Instrument był budowany przez dwóch organmistrzów: Mieczysław Krysiński z Pruszkowa rozpoczął prace, wykonał kontuar oraz wiatrownice wszystkich sekcji, a Zygmunt Kamiński z Warszawy wykonał piszczałki, dwa miechy, kanały powietrzne i ostatecznie dokończył prace. Po oddaniu do użytku do roku 1975 organy serwisowane były przez Bronisława Kaltenbeka z pobliskiej Rokietnicy z polecenia ks. Jana Bednarza, wykładowcy Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu. Od ok. 1980 r. opiekę nad instrumentem przejęła firma organmistrzowska Eugeniusza Bałchana z Chmielnika. Na początku lat 90. został przeprowadzony remont, który obejmował wymianę mieszków, naprawę miechów oraz czyszczenie instrumentu. Po remoncie wykonywane były drobne przeglądy, usuwanie usterek i strojenie. W roku 2010 miał miejsce kolejny większy remont instrumentu. Obejmował on konserwację kontuaru ze względu na obecność kornika, konserwację piszczałek drewnianych, czyszczenie piszczałek metalowych, intonację oraz strojenie.

Z końcem września 2017 roku rozpoczął się kapitalny remont organów, którego wykonania podjęła się firma Grzegorza Tetlaka z Rzeszowa. Ze względu na dość duże zaniedbania organów remont obejmował praktycznie wszystkie elementy instrumentu. Bardzo dużym problemem okazał się kornik, który zniszczył wszystkie kanały powietrzne, oba miechy oraz częściowo wiatrownice, zwłaszcza manuału II.Wykonano następujące prace remontowe:

 • czyszczenie i konserwacja elementów drewnianych (piszczałek, wiatrownic, kontuaru),
 • demontaż i budowa dwóch nowych miechów (jeden dla manuału I i pedału, drugi dla manuału II),
 • budowa nowych kanałów powietrznych,
 • montaż nowej dmuchawy,
 • instalacja nowych rurek traktury pneumatycznej,
 • zmiana umiejscowienia kontuaru,
 • modyfikacja wiatrownicy manuału II,
 • wymiana wszystkich mieszków i membran,
 • modyfikacja instalacji elektrycznej,
 • wykonanie dodatkowego kanału powietrznego dla głosu Pryncypał 16’ w sekcji pedału,
 • wykonanie podłogi pod miechem manuału II,
 • renowacja prospektu,
 • remont wszystkich klawiatur,
 • konserwacja mechanizmów rejestrowych,
 • naprawa pedału Crescendo,
 • wykonanie nowej ławki i podestu,
 • montaż dodatkowych pulpitów na kontuarze,
 • zmiana intonacji,
 • strojenie.

Prace zakończyły się z końcem maja 2018 roku. Remont został sfinansowany przez parafian.


Budowniczy
Mieczysław Krysiński
Rok zakończenia budowy
1968
Stan instrumentu
Bardzo dobry
Liczba głosów
16
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Pryncypał 8'1. Bourdon 8'1. Pryncypał 16'
2. Flet Otwarty 8'2. Kwintadena 8'2. Subbas 16'
3. Salicet 8'3. Pryncypał 4'3. Oktawbas 8'
4. Oktawa 4'4. Flet Harmonijny 4'4. Chorał 4'
5. Kwinta 2 2/35. Larigot 3 ch.
6. Super Oktawa 2'
7. Mixtura 2' [3 ch.]
Pomoce
Połączenia: M. I Pedał, M. II Pedał, Super M. I, Super M. II, Super M. II-I, Sub. M. II-I
Tremolo, automat pedału, crescendo
Rejestry zbiorowe: Piano, Forte, Tutti
Wolna kombinacja
Stół gry

Stół gry

Tabliczka budowniczego

Tabliczka budowniczego

Sekcja manuału I

Sekcja manuału I

Sekcja pedału

Sekcja pedału

Miech

Miech


Źródło
Zdjęcie tabliczki: Jacek Bęś
Autor
Michał Michorczyk


Ostatnia modyfikacja: 2020-04-30 09:46:36