Kościół św. Mikołaja Rudołowice (podkarpackie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy wybudowane w 1960 r. przez firmę Budowa organów kościelnych E. Narolski i syn z Jarosławia jako opus 57. Od wielu lat na skutek zniszczeń spowodowanych przez drewnojady są nieczynne.

Skala manuałów: C-a3; skala pedału: C-f1.


Budowniczy
Emil Narolski
Opus
57
Rok zakończenia budowy
1960
Stan instrumentu
Bardzo zły
Liczba głosów
11
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Bourdon 16'1. Hohlflet 8'1. Subbas 16'
2. Pryncypał 8'2. Aeolina 8'2. Violonczela 8'
3. Gamba 8'3. Kwintadena 4'
4. Rurflet 4'4. Blocflet 2'
5. Mixtura 3 rzędowa 2' *
Pomoce
Połączenia: Super I, Super II-I, Subbo II-I, M II-I, M I-pedału, M II-pedału
Tremolo Gamba, Tremolo Blocflet, Tremolo ogólne
Piano, Forte, Tutti, crescendo, automat pedału
Przypisy
*) C-H 2'+1 1/3'+1', dalej 2 2/3'+2'+1 1/3'
Stół gry

Stół gry

Tabliczka budowniczego

Tabliczka budowniczego

Wnętrze instrumentu

Wnętrze instrumentu

Wskaźnik napełnienia miecha

Wskaźnik napełnienia miecha


Autor
Jacek Bęś


Ostatnia modyfikacja: 2021-03-27 19:48:10