Bazylika Najświętszej Marii Panny (Marienbasilika) – organy duże Kevelaer (Nordrhein-Westfalen)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Po zbudowaniu Bazyliki będącej najważniejszym sanktuarium maryjnym w Niemczech zdecydowano wyposażyć ją w największe organy w kraju. Warunkiem postawionym przyszłemu wykonawcy było jednak, aby przeniósł swoją firmę do Kevelaer, żeby stale był na miejscu w celu dokonywania strojenia i napraw. Wymagania te przyjął Ernst Seifert, prowadzący dotychczas zakład w Kolonii. Organy zostały wykonane w latach 1905-1907. Zastąpiły poprzedni instrument Wilhelma Rüttera z 1874 roku. Miały pierwotnie 104 głosy, trakturę pneumatyczną i wiatrownice upustowe. Sekcja manuału IV została ulokowana w transepcie. Miała ona własny prospekt i trakturę elektropneumatyczną.

W 1926 r. organy zostały przebudowane. Przede wszystkim zmieniono trakturę w całości na elektropneumatyczną, zainstalowano nowy mobilny stół gry i zwiększono liczbę głosów do 131. Dokonano także innych zmian w dyspozycji.

II wojna światowa, a zwłaszcza bombardowania w 1945 r. poważnie uszkodziły instrument. Całkowicie została zniszczona sekcja Fernwerku, którą zrekonstruowano dopiero w 2002 roku. Częściowo zniszczony został także prospekt, który odtworzono w latach 1976-1981. Po wojnie organy zostały prowizorycznie naprawione, zainstalowano także sekcję Auxiliare, obsługiwaną z dowolnego manuału. Została ona usunięta w 2018 r. i miała następującą dyspozycję:

Pommer 16'
Principal 8'
Gedackt 8'
Salicional 8'
Dulziana 8'
Unda Maris 8' 
Oktave 4'
Koppelflöte 4'
Viola 4'
Larigot 1 1/3'
Cor anglais 16'
Hautbois 8'
Clairon 4'

Przed wizytą papieża Jana Pawła II w 1987 roku z inicjatywy ówczesnego organisty Bazyliki, prof. Wolfganga Seifena, dodano do rejestrów trzy horyzontalne głosy językowe: Tuba magna 16’, Tuba mirabilis 8’ i Cor harmonique 4’ wzorowane na egzemplarzach z organów Aristide'a Cavaillé-Colla w kościele Sacré-Cœur w Paryżu. Końcowe piszczałki tego ostatniego są labialne, trzyrzędowe na wspólnej nodze, podobnie jak Cymbel polski. Głosy te tworzą sekcję Bombarden-Clavier. Jest to tzw. sekcja pływająca, mogąca być podłączona do dowolnego manuału bądź pedału.

W 2002 r. miała miejsce kolejna przebudowa skoncentrowana na stole gry, w którym zainstalowano setzer firmy Laukhuff, zachowując jednak dwie tradycyjne wolne kombinacje, oraz rekonstrukcji sekcji Fernwerku. W 2018 roku, jak już wspomniano, usunięto sekcję Auxiliare. Obecnie planowana jest wymiana i uporządkowanie instalacji stołu gry, a także zainstalowanie nowego kontuaru w prezbiterium, jaki oryginalnie istniał.

Organy są największym zachowanym romantycznym instrumentem w Niemczech. Wszystkie prace przy nich od momentu powstania wykonuje firma Seifert. Duża liczba głosów wysokociśnieniowych i językowych, a także wielu połączeń oktawowych, a nawet kwintowych, czyni brzmienie instrumentu niezwykle mocnym.

Skala manuałów: C-c4; skala pedału: C-g1, (piszczałki istnieją tylko do f1, dwa dalsze tony grają jedynie na połączeniach pedałowych).


Budowniczy
Ernst Seifert
Rok zakończenia budowy
1907
Stan instrumentu
Dobry
Liczba głosów
130
Liczba klawiatur
4+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIManuał IIIManuał IVPedał
Fernwerk Bombardenclavier 
1. Principal 16'1. Viola 16'1. Tuba 16'1. Bordun 16'1. Tuba magna 16'1. Contrabaß 32'
2. Bordun 16'2. Gedackt 16'2. Salicet 16'2. Principal 8'2. Tuba mirabilis 8'2. Bordun 32'
3. Gamba 16'3. Fagott 16'3. Liebl. Gedackt 16'3. Seraphon Flöte 8'3. Cor harmonique 4'3. Bombarde 32'
4. Tuba 16'4. Principal 8'4. Seraphon Principal 8'4. Gedackt 8'4. Principalbaß 16'
5. Seraphon Principal 8'5. Seraphon Gamba 8'5. Geigen principal 8'5. Violine 8'5. Octavbaß 16'
6. Principal 8'6. Seraphon Gedackt 8'6. Seraphon Concertflöte 8'6. Quintatön 8'6. Violon 16'
7. Seraphon Fugara 8'7. Cello 8'7. Seraphon Violine 8'7. Aeoline 8'7. Subbaß 16'
8. Seraphon Flöte 8'8. Quintatön 8'8. Horn 8'8. Vox coelestis 8'8. Salicetbaß 16'
9. Flaut major 8'9. Rohrflöte 8'9. Gedackt 8'9. Trompete 8'9. Terzbass 12 4/5'
10. Gamba 8'10. Dolce 8'10. Flaut amabile 8'10. Cor anglais 8'10. Posaune 16'
11. Gemshorn 8'11. Flaut harmonique 8'11. Aeoline 8'11. Labial Oboe 8'11. Trompete 16'
12. Gedeckt 8'12. Vox angelica 8'12. Vox Coelestis 8'12. Octave 4'12. Principal 8'
13. Violine 8'13. Trompete 8'13. Trompete 8'13. Traversflöte 4'13. Cello 8'
14. Trompete 8'14. Clarinette 8'14. Oboe 8'14. Waldflöte 2'14. Baßflöte 8'
15. Euphone 8'15. Octave 4'15. Krummhorn 8'15. Sesquialter 2fach15. Bordun 8'
16. Seraphon Octave 4'16. Rohrflöte 4'16. Vox humana 8'Celesta16. Dulciana 8'
17. Seraphon Fugara 4'17. Violine 4'17. Gemshorn 4'17. Trompete 8'
18. Hohlflöte 4'18. Flauto dolce 4'18. Cremona 4'18. Fagott 8'
19. Octave 4'19. Schalmei 4'19. Traversflöte 4'19. Quintbaß 10 2/3'
20. Flauto 4'20. Octave 2'20. Octave 4'20. Terzbaß 6 2/5'
21. Octave 2'21. Piccolo 2'21. Nachthorn 4'21. Quinte 5 1/3'
22. Flauto 2'22. Nasard 2 2/3'22. Clairon 4'22. Seraphon Fugara 4'
23. Octavin 1'23. Terz 1 3/5'23. Quintflöte 2 2/3'23. Septime 4 4/7'
24. Quinte 5 1/3'24. Progressio 3fach24. Flautino 2'24. Octave 4'
25. Terz 3 1/5'25. Mixtur 4 fach25. Terzflöte 1 3/5'25. Flöte 4'
26. Quinte 2 2/3'26. Septime 2 2/7' *26. Harmonia 3fach26. Clairon 4'
27. Cornet 5 fach27. Cornett 5fach27. Seraphon Clarino 2'
28. Mixtur 5 fach28. Mixtur 5fachFernwerk
29. Cymbel 5 fach29. Carillon 3fach 28. Subbaß 16'
29. Gedacktbaß 16'
30. Octavbaß 8'
Pomoce
Połączenia: II an I, III an I, IV an I, Pedalkoppel I, III an II, IV an II, Pedalkoppel II, Super II an I, Super III an I, Super IV an I, Super III an II, Super IV an II, Super IV an III, Super I, Super III, Super IV, Sub II an I, Sub III an I, Sub IV an I, Sub III an II, Sub IV an II, Sub IV an III, Super I an P, Melodiekoppel [II an I]*, Quintkoppel [P]**
Crescendo, Crescendo Fernwerk
Żaluzja manuału III
Żaluzja manuału IV
Tremolo
2 wolne kombinacje
2 kombinacje pedałowe
Setzer
Man Rohrwerke ab [włącznik głosów językowych w manuale]
Man Rohrwerke zu [wyłącznik głosów językowych w manuale]
Seraphone zu [wyłącznik głosów wysokociśnieniowych]
Aus HO [wyłącznik organów głównych]
Aus FW [wylącznik Fernwerku]
Seraphon Celesta z możliwością przyporządkowania do dowolnej sekcji
Cymbelstern
Rejestry zbiorowe: PP, Piano, MF, [F], FF, T, Piano FW, Forte FW, Principalchor, Gambenchor, Flötenchor, Violinenchor, Forte I, Forte II, Forte III
Przypisy
*) faktycznie 1 1/7'
**) połączenie Pedał-Pedał o kwintę wyżej
Stół gry

Stół gry

Fragment sekcji manuału I

Fragment sekcji manuału I

Największe piszczałki głosu Contrabaß 32'

Największe piszczałki głosu Contrabaß 32'

Sekcja Bombarden-Clavier

Sekcja Bombarden-Clavier

Końcowe piszczałki głosu Cor harmonique 4'

Końcowe piszczałki głosu Cor harmonique 4'

Prospekt sekcji Fernwerku

Prospekt sekcji Fernwerku


Źródło
https://de.wikipedia.org/wiki/Orgeln_der_Marienbasilika_(Kevelaer); Oględziny własne
Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2020-05-12 18:45:22

Kaplica domu opieki St. Elisabeth-Stift (Kevelaer) - 12 głosów
Ewangelicko-augsburski Kościół Jezusowy (Evangelische Jesus-Christus-Kirche) (Kevelaer) - 13 głosów
Kościół św. Antoniego (St. Antonius-Kirche) – organy w kaplicy św. Antoniego (Kevelaer) - 13  (11 ) głosów