Kościół Bogurodzicy Maryi Warszawa (mazowieckie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

 

 

 

Organy wybudowała firma Rieger-Kloss z Krnova w 1956 r. jako opus 3210 dla filharmonii w Bratysławie. Dyspozycję zaprojektował prof. E. Rigler-Skalický z Bratysławy, zaś autorem projektu prospektu był inż. Ota Veverka z Krnova. W 1964 r. instrument był przebudowywany: wymieniono stół gry i zmieniono układ niektórych głosów wielorzędowych. Po tych zmianach dyspozycja organów była następująca: 

 

 

 

 

 

 

Manuał I Manuał II Manuał III Manuał IV Pedał
Kryt 8' Principál 16' Pommer krytý 16' Roh nočný krytý 8' Podstáv 32'
Kvintadéna 8' Burdon 16' Principál 8' Roh kamzíkový 8' Kontrabas 32'+16'
Principál 4' Principál 8' Flauta kopulová 8' Chvenie flautové 1-2x Principálbas 16'
Roh nočný 4' Flauta dutá 8' Kryt múzický 8' Principál 4' Apertabas 16'
Nazát 2 2/3' Viola da Gamba 8'    Salicionál 8' Flauta vretenná 4' Subbas 16'
Oktáva 2' Oktáva 4' Vox coelestis 1-2x Flauta rúrková 2 2/3' Burdonbas 16'
Flauta plochá 2' Flauta zobcová 4' Oktáva 4' Oktáva 2' Kvinta veľká 10 2/3'
Superkvinta 1 1/3'    Superoktáva 2' Flauta rúrková 4' Tonus Fabri 2x Oktávbas 8'
Superoktáva 1' Píšťala šumivá 4x Violina 4' Flauta terciová 1 3/5' Flauta dutá 8'
Mixtúra 6-8x Mixtúra 8-10x Kvinta krytá 2 2/3' Flauta kvintová 1 1/3'    Kvintadéna rúrková 8'
Roh krivý 8' Trúbka 16' Kvintadecima 2' Píšťala švajčiarska 1' Kryt 8'
Regál sláčikový 4' Trúbka 8' Flauta lesná 2' Mixtúra nónová 3x Nazát krytý 5 1/3'
    Seskvialtera 2x Cymbál terciový 3x Chorálbas 4'
    Mixtúra 7-9x Ranketregál 16' Flauta špicatá 4'
    Cymbál septimový 3x    Dulcián 8' Cink 2'&1'
    Trúbka poľná 8' Šalmaj 4' Píšťala šumivá 4x
    Vox humana 8'   Mixtúra 7 – 9x
    Klarina 4'   Kontrapozón 32'
        Pozón 16'
        Dulcián 16'
        Trúbka 8'
        Klarina 4'

 

Połączenia: III/I 8', IV/I 8', I 16', III/I 16', IV/I 16', I 4', III/I 4', IV/I 4', I/II, III/II, IV/II, II 16', I/II 16', III/II 16', IV/II 16', II 4', III/II 4', IV/II 4', IV/III 8', IV/III 16', III 16', III 4', IV/III 4', IV 16', IV 4', I/P 8', II/P 8', III/P 8', IV/P 8', I/P 4', III/P 4', IV/P 4'
Urządzenia dodatkowe: 4 wolne kombinacje, crescendo, Harfa (manuał III), Zvony veľké (manuał IV, G-dis1), Tremolo I, Tremolo III, Tremolo IV, żaluzja manuału III, żaluzja manuału IV, wyłączniki: głosów 16' w manuale i 32' w pedale, połączeń Super, połączeń Sub, mikstur.

W 2010 r. instrument został zdemontowany, a w jego miejsce w 2012 r. austriacka firma Rieger ze Schwarzach zbudowała nowe 66-głosowe organy. Stary instrument w 2015 r. został przywieziony do tutejszego kościoła, a w latach 2016-2018 zmontowany i przebudowany przez Jerzego Kuklę z Lublina. Dyspozycję rozszerzono, zwiększając liczbę głosów o brzmieniu romantycznym. Całkowicie zmieniono instalację elektryczną stołu gry, instalując w miejsce 4 wolnych kombinacji setzer skonstruowany przez Jacka Ordona. Organy poświęcił 14 października 2018 r. kard. Kazimierz Nycz, a koncert inauguracyjny wykonali Jerzy Kukla i Bartosz Jakubczak.

W organach znajdują się łącznie 5443 piszczałki. Wiatrownice stożkowe, we wszystkich manuałach liczą po 73 tony (dobudowana dodatkowa oktawa dla połączeń Super). Stół gry wolnostojący, na lewym chórze bocznym.

Skala manuałów: C-c4; skala pedału: C-g1.

Są to największe organy w Warszawie.


Budowniczy
Rieger-Kloss
Opus
3210
Rok zakończenia budowy
1956
Liczba głosów
82
Liczba klawiatur
4+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIManuał IIIManuał IVPedał
1. Principal 16'1. Gedackt 8'1. Bourdon 16'1. Lieblich Gedackt 16'1. Untersatz 32'
2. Bourdon 16'2. Quintadena 8'2. Principal 8'2. Geigen Principal 8'2. Principalbass 16'
3. Principal 8'3. Principal 4'3. Konzertflöte 8'3. Traversflöte 8'3. Subbass 16'
4. Hohlflöte 8'4. Nachthorn 4'4. Viola 8'4. Nachthorn 8'4. Violonbass 16'
5. Doppelrohrflöte 8'5. Nasard 2 2/3'5. Aeoline 8'5. Salicional 8'5. Salicetbass 16'
6. Gambe 8'6. Octave 2'6. Vox coelestis 8'6. Unda maris 8'6. Quintbass 10 2/3'
7. Dolce 8'7. Flachflöte 2'7. Prästant 4'7. Gemshorn 4'7. Octavbass 8'
8. Quinte 5 1/3'8. Terz 1 3/5'8. Flûte oct. 4'8. Flauto amabile 4'8. Bassflöte 8'
9. Octave 4'9. Superquinte 1 1/3'9. Quintflöte 2 2/3'9. Dulciana 4'9. Cello 8'
10. Flöte 4'10. Sifflöte 1'10. Quintadecima 2'10. Rohrquinte 2 2/3'10. Gedecktbass 8'
11. Quinte 2 2/3'11. Mixtur 3-4x11. Flageolet 2'11. Flautino 2'11. Gross Nasat 5 1/3'
12. Superoctave 2'12. Krummhorn 8'12. Terz 1 3/5'12. Terzflöte 1 3/5'12. Octave 4'
13. Cornett 3-4x13. Mixtur 3-5x13. Septime 1 1/7'13. Spitzflöte 4'
14. Mixtur 5x14. Cimbel 3fach14. Echo Mixtur 4x14. Ocarina 1'
15. Trompete 16'15. Dulcjan 16'15. Clarinette 8'15. Bass Aliquote 3x
16. Trompete 8'16. Trompete 8'16. Vox humana 8'16. Mixtur 6x
17. Oboe 8'17. Contraposaune 32'
18. Clairon 4'18. Posaune 16'
19. Trompete 8'
20. Clarine 4'
Pomoce
Połączenia: II-I, III-I, IV-I, Super I, Super II-I, Sub II-I, Super III-I, Sub III-I, Super IV-I, Sub IV-I, III-II, IV-II, Super II, Sub II, Super III-II, Sub III-II, Super IV-II, Sub IV-II, IV-III, Super III, Sub III, Super IV-III, Sub IV-III, Super IV, Sub IV, I-Ped., II-Ped., III-Ped., IV-Ped., Super Ped., Super I-Ped., Super II-Ped., Super III-Ped., Super IV-Ped.

9999 wolnych kombinacji typu Setzer
Crescendo (2 programy)
Żaluzja manuału III
Żaluzja manuału IV
Glocken (wszystkie sekcje)
Harfe (wszystkie manuały)
Tremolo II
Tremolo III
Tremolo IV
Wyłącznik głosów językowych
Wyłącznik połączeń Super
Wyłącznik połączeń Sub
Tutti
Stół gry

Stół gry

Tabliczki znamionowe

Tabliczki znamionowe

Organy przed przeniesieniem

Organy przed przeniesieniem


Źródło
Dyspozycja sprzed przeniesienia pochodzi ze strony organisti.sk
Zdjęcie archiwalne, którego autorem jest Allan Stevo, pochodzi ze strony 52insk.com
Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2021-03-27 20:04:07

Kościół Matki Bożej z Lourdes (marianów) (Warszawa) - 25 głosów
Kościół Matki Bożej Anielskiej (OO. Franciszkanów-Reformatów - Wierzbno) (Warszawa) - 28  (27 ) głosów
Kościół św. Antoniego z Padwy (franciszkanów-reformatów) (Warszawa) - 22 głosów