Kościół św. Klemensa Wągłczew (łódzkie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Późnorenesansowy kościół parafialny wzniesiony został w latach 1623-1635. Wkrótce po wybudowaniu przeszedł na własność kanoników regularnych z Miechowa, którzy sprawowali nad nim pieczę do 1865 r.

W 1786 r. dla świątyni ufundowano pozytyw, który w 1905 r. został przebudowany przez Andrzeja Blomberga z Warszawy. Prawdopodobnie wówczas pierwotny miech klinowy zastąpiono pływakowym. Obecnie jedynymi reliktami dawnego miecha są pozostałości desek po fałdach, otwory na dźwignię podawacza w bocznej ścianie szafy organowej, a także samo ramię podawacza, przechowywane w pomieszczeniu przylegającym do chóru muzycznego. Mimo podjęcia przebudowy, zachowana została krótka oktawa, a także pierwotny, rokokowy prospekt. Cynkowe piszczałki prospektowe wstawiono w miejsce oryginalnych, cynowych, skonfiskowanych zapewne na cele wojenne.

Obecnie instrument jest nieczynny. W lipcu 2006 r. jego oględzin dokonał organmistrz Andrzej Sutowicz ze Zduńskiej Woli. Wewnątrz szafy organowej znaleziono wówczas pergaminowy dokument opisujący historię miejscowego kościoła, spisany 30 czerwca 1875 r., sygnowany m.in. przez ówczesnego organistę, Antoniego Kępskiego. Ponadto po zakończeniu rzeczonych oględzin opracowany został wstępny kosztorys planowanych prac remontowych, wśród których wymieniono następujące:

  • naprawa i ewentualna rekonstrukcja piszczałek, zarówno metalowych, jak i drewnianych;
  • naprawa miecha (wymiana zawiasów, naprawa i zaokrąglenie pływaka, doklejenie narożników, wymiana opony);
  • wymiana przepustnicy powietrza;
  • montaż nowego kanału pomiędzy miechem a dmuchawą elektryczną;
  • wymiana dmuchawy elektrycznej na nową, cichobieżną, z obudową wyposażoną w filtr powietrza;
  • intonacja i strojenie.

Zaproponowano również wymianę dotychczasowych, cynkowych piszczałek prospektowych na nowe, wykonane ze stopu o zawartości 75% cyny i 25% ołowiu. Obecnie pozytyw wciąż czeka na podjęcie remontu.

Instrument 10-głosowy, o trakturze mechanicznej i wiatrownicy klapowo-zasuwowej, z wbudowanym stołem gry o 1 manuale (z krótką oktawą: CFDGEA-c3).

Prospekt organowy architektoniczny, rokokowy, jednosekcyjny, pięcioosiowy.

 


Rok zakończenia budowy
ok. 1786
Liczba głosów
10
Liczba klawiatur
I
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał
1. [Pryncypał 8'] (piszczałki w prospekcie)
2. [Brak napisu]
3. [Brak napisu]
4. [Brak napisu]
5. [Brak napisu]
6. [Brak napisu]
7. [Brak napisu]
8. [Brak napisu]
9. [Brak napisu]
10. [Brak napisu]
Stół gry

Stół gry


Źródło
Archiwum Parafialne: Andrzej Sutowicz, "Oferta kosztorysowa na remont organów w Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Klemensa P.M. w Wągłaczewie [sic!]", 2008 (maszynopis). Opracowania: Jerzy Gołos, "Polskie organy i muzyka organowa", Warszawa 1972; tenże, "The Polish Organ", Warszawa 1992; Beniamin Vogel, "Instrumenty muzyczne w kulturze Królestwa Polskiego", Kraków 1980.
Autor
Bartłomiej Kopff


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:11:26