Kościół św. Wojciecha Szymbark (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy zostały zbudowane przez wybitnego lwowskiego organmistrza Jana Śliwińskiego, a ufundował je właściciel okolicznych dóbr Feliks Rogoyski. Instrument jest zapewne najstarszym spośród dzieł
tego organmistrza istniejących na terenie diecezji tarnowskiej. Nie znamy wprawdzie dokładnej daty jego powstania, ale na podstawie analizy spisu wykonanych organów w katalogu firmy możemy oszacować, że powstał w 1880 roku. W czasie I wojny światowej, gdy w okolicach toczyły się ciężkie walki (niedaleko miała miejsce słynna bitwa pod Gorlicami), instrument został uszkodzony. Po
zniszczeniach wojennych odrestaurował go w 1928 r. Franciszek Kandefer, organmistrz z Iwonicza. W 1951 r. organy zostały dostrojone, a przed 1965 r. zainstalowano w nich napęd elektryczny.

Dyspozycja instrumentu nie jest typowa dla dzieł Śliwińskiego, ale można zastanawiać się, na ile jest ona efektem przekształceń, np. po zniszczeniach wojennych, a na ile wynikiem warunków miejscowego kościoła (np. użycie Pryncypału 4’ zamiast 8’ można tłumaczyć zbyt niskim stropem). 

Organy mają wiatrownicę klapowo-zasuwową. Miech umieszczony jest w dolnej części szafy, zaś dmuchawa elektryczna zlokalizowana jest na strychu. Stół gry wbudowany jest w lewy bok szafy organowej.

Skala manuału: C-f3.

Oprócz organów w starym i nowym kościele, w Szymbarku istnieje kaplica w przysiółku Dół, w której zachowały się szczątki 2-głosowego pozytywu z XIX wieku.


Budowniczy
Jan Śliwiński
Rok zakończenia budowy
1880 (?)
Liczba głosów
5
Liczba klawiatur
I
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał
1. Principał [4']
2. [Flet major 8']
3. Salicet [4']
4. Octawa [2']
5. Flet minor [4']
Stół gry

Stół gry

Tabliczka budowniczego

Tabliczka budowniczego


Źródło
P. Pasternak, Organy w dekanacie Ropa, [w:] Hosanna nr 29 (czerwiec – listopad 2018), s. 43-44 (tam też szczegółowa bibliografia)
Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2019-08-24 12:17:22

Kościół Matki Bożej Szkaplerznej (Szymbark) - 30 głosów