Kościół Narodzenia NMP Krzęcin (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Drewniany kościół parafialny, stojący na miejscu wcześniejszej świątyni, został wzniesiony ok. 1700 r. i był wyposażony w niewielki, drewniany chór muzyczny. W 1886 r. przeprowadzono rozbudowę kościoła, w ramach której powstał nowy, obszerniejszy chór, na który przeniesiono dawne organy. Był to stary, 12-głosowy instrument o 1 manuale (4 oktawy) i pedale. W inwentarzu z 1891 r. zanotowano co prawda, że organy były niedawno naprawiane, jednak sekcja pedału pozostawała nieczynna. 

W ostatnich latach XIX w. lub z początkiem następnego stulecia dotychczasowy instrument zastąpiono nowym, wykonanym przez Tomasza Falla ze Szczyrzyca.

W 2. połowie XX w. firma Henryka Siedlara z Krakowa przebudowała organy. Zmieniono wówczas trakturę na pneumatyczną oraz dobudowano sekcję manuału II i 1 głos w pedale. Zabytkowy prospekt instrumentu T. Falla został zachowany, jednak dostawiono doń boczne segmenty niearchitektoniczne.

Instrument 17-głosowy, o trakturze pneumatycznej, z wolnostojącym stołem gry o 2 manuałach (C-a3) i pedale (C-f1).

Prospekt organowy w części zabytkowej architektoniczny, eklektyczny, jednosekcyjny, pięciopolowy.


Budowniczy
Tomasz Fall
Liczba głosów
17
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Pryncypał 8' *1. Holflet 8'1. Subbas 16' *
2. Rurflet 8' *2. Aeolina 8'2. Cello 8' *
3. Gamba 8' *3. Vox coelestis 8' 3. Flet bas 8'
4. Oktawa 4' *4. Bourdon 4'
5. Flet 4' *5. Nasard 2 2/3'
6. Gemshorn 2' *6. Pikolo 2'
7. Kwinta szumiąca 2ch. 2 2/3' *7. Cymbel 3ch. 1/2'
Pomoce
Połączenia: I-P, II-P, Super I, II-I, Super II-I, Sub II-I, Super II.
Urządzenia dodatkowe:
1) Tremolo II;
2) włączniki pod klawiaturą I manuału: AP, kasownik, WK, kasownik, Cr, kasownik, P, F, T;
3) dźwignia nożna: Crescendo.
Przypisy
*) głosy złożone z piszczałek pochodzących z organów T. Falla.
Stół gry

Stół gry


Źródło
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie: inwentarz kościoła w Krzęcinie (1891 r.). Opracowanie: Ernest Kubala, "Organmistrz Tomasz Fall (1860-1922). Życie i twórczość", Kraków 1984 (maszynopis pracy magisterskiej).
Autor
Piotr Matoga


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:11:25