Kościół św. Michała Archanioła Cieklin (podkarpackie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy wybudował Alojzy Konieczny z Jasionowa w 1894 r. dla kościoła farnego w Sanoku. Instrument miał pierwotnie 16 głosów, jeden manuał i pedał oraz trakturę mechaniczną. W 1938 r. Józef Haase ze Lwowa dobudował nowy głos Salicjonał 8'.

W 1948 r. organy zostały sprzedane parafii w Cieklinie, a krótko potem przebudowane przez Bronisława Kaltenbeka z Rokietnicy, który wymienił wiatrownice i trakturę na pneumatyczną. Zainstalował ponadto stół gry prawdopodobnie firmy Schlag & Söhne i zmniejszył liczbę głosów do 8. Wcześniej w Cieklinie były organy Antoniego Sapalskiego z 1870 roku, które w 1948 r. sprzedano parafii Łubno-Opace.

Remont i rozbudowę o 5 głosów przeprowadziła w 2005 r. firma Bałchan.

Stół gry przylega do lewego boku szafy organowej. 


Budowniczy
Alojzy Konieczny
Rok zakończenia budowy
1894
Liczba głosów
13
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Pryncypał 8'1. Koncertflet 8'1. Subbas 16'
2. Viola 8'2. Gamba 8'2. Fletbas 8'
3. Bourdon 8'3. Flet Kryty 4'3. Chorałbas 4'
4. Oktawa 4'4. Blokflet 2'
5. Kwinta 2 2/3'
6. Mixtura 3x
Pomoce
Połączenia:
M I - P
M II - P
M II - I
Super I
Stół gry

Stół gry


Źródło
Prace przy instrumencie (2005 rok)
Ks. A. Widak, Zabytkowe organy w obiektach sakralnych diecezji rzeszowskiej, Lublin 2008 (praca doktorska)
Narodowy Instytut Dziedzictwa, wypis z ankiety dotyczącej organów parafii Łubno-Opace
Autor
Grzegorz Bałchan


Ostatnia modyfikacja: 2019-04-23 16:10:23